Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 1/2008


      

Ročník  XIV.       1/2008      leden


Rozhovor se starostou

Redaktor: Máme tady leden a zastupitelstvo plánuje, co v tomto roce uskuteční. Mohl byste, pane starosto, v hrubém nástinu říct našim občanům, jaké investiční akce chystáte?

Starosta: Těsně před dokončením je projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod a projekt na zkapacitnění vodovodu. S tímto projektem se dále hodláme ucházet o peníze z evropských fondů. Pro tyto účely máme navázánu spolupráci s odbornou firmou, která se získáváním dotací z EU zabývá. V jarních měsících by se měla rozjet akce, „prodloužení chodníku na Zabitých“, kterou však v současnosti komplikují problémy se stavebním povolením. Snad se nám je podaří překonat. Také ulice Nádavek dostane konečně nový povrch, který vybuduje firma, která prováděla stavbu kanalizace. Zároveň také provede opravy závad, které se projevily od této stavby v předloňském roce. Máme také namalovánu studii na úpravu stávajících a vybudování nových chodníků v obci. Po konzultaci s odborem dopravy a SúS JMk budou zadány projekty. Při různých jednáních s oborníky však zjišťujeme, že je to běh na velmi dlouhou trať, jelikož rozměry komunikace III. třídy, která naší obcí prochází, vybudování chodníků po celé délce obce prostě z bezpečnostních důvodů a problematického odvodnění neumožňuje.

Redaktor: Je něco nového, co se týká bezpečnosti občanů a jejich majetku v obci?

Starosta: Opakovaně byly osloveny orgány Policie jak státní, tak městské a myslím si, že spolupráce s nimi je,alespoň z mých zkušeností dobrá. Ovšem stále platí to, že i sebelepší policista nemůže být všude. Také jsem již kontaktoval několik firem, zabývajících se kamerovým systémem, avšak systém, který by byl pro naši obec vhodný a hlavně zaznamenával pohyb i v noci, je stále ještě cenově nad hranicí milionu korun. Stále platí základní poučky, neotvírat cizím lidem a nebát se jakýkoliv podezřelý pohyb po obci hlásit minimálně na obecní úřad, nebo kontaktovat přímo mě. Když vypadne kabelová televize, mám třeba deset telefonátů. Klidně snesu i další, když to bude proto, abych vyhnal z obce podezřelé osoby. To stejné se týká i skládek. Za takový malý úspěch považuji to, že se mi podařilo najít majitele jedné skládky na vojenské cestě. Nechal ve vyhozeném nepořádku několik dokladů i s adresou.

Redaktor: Konečně se zase okolo Sokolovny něco děje. Vyměnili se okna. Bylo na čase.

Starosta: V loňském roce projevilo zastupitelstvo poměrně velkou vstřícnost směrem k Omickému Sokolu. V Sokolovně to teď dost „vře“. Pravidelné cvičení tři dny v týdnu, floorbal, ping-pong, nacvičování „Omické chasy“, nohejbal. Prostě Omičáci sokolovnu využívají, jak to jen jde. Proto mě dost mrzí, že ačkoliv je zájem a základna Sokolu veliká, kolem správy se stále motají jen dva, možná tři lidé. Tito lidé dělají vše pro to, aby sokolovna konečně patřila majetkově Omickému Sokolu a tím pádem by se mohla obec angažovat podstatně více. Ale to je pro dobrou věc dost málo. Nestačí jen chtít peníze. Budiž, je to pro Omice, ale já bych si přece jen dokázal představit například brigádu, která by uklidila, natřela, srovnala…..
Co Vy na to, floorbalisté, cvičenky, nohejbalisté, Omická chaso ??

Děkuji panu starostovi za rozhovor, opravdu by bylo potřeba místo dělání si naschválů zaměřit své síly na zvelebení našeho „Stánku zdraví“ a hlavně získat sokolovnu zpět do majetku omického Sokola nebo obce.
Lon.Jun.


Radnice informuje!!!!!

 
* V průběhu měsíce února se budou na Obecním úřadě Omice , Tetčická 51 vybírat poplatky za odpady, psa, zpravodaj. Poplatek za psa a za zpravodaj zůstává stejný tj. 50,- Kč – pes, 50,- Kč zpravodaj.
Poplatek za odpady byl navýšen na 380,-Kč/osoba,
navýšení se pohybuje v rozsahu průměrné míry inflace. Navýšení poplatku bylo projednáno na VII. zasedání zastupitelstva obce Omice, konaného 20. 12.2007, a schváleno usnesením č. 3/2012/07.
  • Dále se na VII. zasedání zastupitelstva projednávala kalkulace vodného, tato kalkulace se odvíjí od podkladů dodaných správcem vodovodu VAS. Poplatek v roce 2007 byl 26,15 Kč/m3 a na rok 2008 bude navýšen na  28,01 Kč/m3 vody. Do zvýšení ceny vodného se z velké části promítá zvýšení sazby DPH na 9%.
  • Projednání kalkulace stočného – poplatek za stočné na následující období zůstane ve stejné výši jako v období předešlém, tedy pevná složka stočného 300 Kč/místo/rok a cena m3 odpadní vody 13,50 Kč.

  
E.ON   O Z N Á M E N Í
o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
 
Dne   5. 2. 2008   od  7:30 do 15:30
Dne   7. 2. 2008   od  7:30 do 15:30
Dne 11. 2. 2008   od  7:30 do 15:30
Dne 19. 2. 2008   od  7:30 do 15:30
Dne 21. 2. 2008   od  7:30 do 15:30
 
Vypnutá oblast:část ul. Tetčická v úseku od TS č. 6235 „Omice U hřiště“
po ul. Nádavek,
ul. Nádavek, venkovní vedení NN směr hřiště, železniční přejezd a ČOV.
         
                               Děkujeme za pochopení    
E.ON
 
Vlaky
V letošním roce nás čekají na trati Brno – Jihlava, plánované výluky. Největší výluka, která bude trvat několik týdnů – bude kvůli podjezdu v Brně – Horní Heršpice. V loňském roce jsme to již zažili. Přestupování na autobusy, zpoždění a s tím  i též související pozdní příchody do práce!! O nastávajících výlukách vás budeme s předstihem informovat. Veškeré změny budou vyvěšeny na vývěsce u samoobsluhy.
                                                                                                       Lon.jun.
 
Zdražování
V letošním roce nás nečeká nic dobrého, pokud jde o naše peněženky. Zdražování potravin, služeb, platby v nemocnicích, ceny léků, poštovní služby, plyn, elektrická energie, prostě cca vše…..Je naprosto směšné kolik přidali důchodcům, v průměru 350 Kč. Někdo si z nás dělá srandu. Máme, co jsme chtěli a nebo je naše ekonomika ve srabu??? Myslím, že spíše výdaje tohoto státu přesahují jeho možnosti. Podívejte se, kolik mladých občanů nechce pracovat.                                                 
                                                                                                                                                    Lon.jun.
 
 Vánoční koncert
 
Jako každý rok  se spousta z nás zúčastnilo vánočního koncertu v kostele Sv. Jakuba.  Vystoupilo 30 účastníků koncertu, kteří nás navodili do krásné vánoční euforie. Je vidět, že koncertujících neustále přibývá. Je to výsledek, pořád se zvyšujícího počtu žáků lidové školy umění u paní Stackeové. Tady patří také poděkování rodičům dětí, kteří své malé hudebníky podporují v jejich pilném hraní. Ještě jednou děkujeme paní Stackeové a Omickým Bardům, za krásný předvánoční zážitek.                              
 
       Lon.jun.

 


Silvestr v sokolovně
Loňský silvestr a letošní Nový rok byl v omické sokolovně opět ve znamení oslav. O zdárnost celé akce se zasloužila naše sokolská náčelnice Zdena Janoušová, která (s obětavostí jen jí vlastní) si opět vzala na starost všechny organizační záležitosti. A že jich nebylo málo. Dodává však, že bez Omické chasy( zvláště pak Petry Uhlířové) a podpory své rodiny, jakožto i nás sokolek, by to nezvládla. Víme, že Zdence tato práce zabrala veškerý volný čas, stála mnoho nervů a provolaného kreditu, proto bychom jí chtěly tímto moc poděkovat.
Tradicí je i tématická výzdoba, která se tentokrát nesla ve stylu Karibik párty. A je-li zmínka o výzdobě, tak její hlavní aktérkou je dobrá víla našeho sokolského sboru, Klára Adamová. Díky ní je každý rok vyzdobená sokolovna velkým uměleckým dílem s vůní originality a ani letos tomu nebylo jinak. A jak sama říká, ta papírová osmička v čele sálu už jednou visela, takže to byla její výzdoba jedenáctá a byla jedním slovem skvostná.
Stěny sokolovny zdobily papírové palmy s exotickými ptáky, pirátská loď a parník na moři plném barevných ryb. Atmosféru Karibiku doplňovali piráti, exotické květy a ovoce, rybářské sítě s mušlemi a chaluhami, ráhnoví z plachetnice, houpací síť, živé palmy s plyšovými opicemi, ale i slunečníky a tombola ( 72 cen) se samými prosluněnými cenami, mezi kterými nechyběl ani Karibik koktejl. Sponzory tomboly byla většina účastníků.
A jaká byla reakce příchozích? Jedna mladá maminka z Omic řekla: „Jsem ohromená, do sokolovny chodívám cvičit a teď mi to připadá, že jsem někde v tropech, zdá se mi, že jsem vešla do úplně jiné místnosti, moc se mi tu líbí.”
K tanci hrálo Duo BONUS z Popůvek, jejichž široký repertoár zvedl ze židle každého. Zábava byla výborná a večer se vydařil. Zpívalo a tančilo se do 3 hodin do rána. Příchozích bylo asi 80, ale už na první pohled bylo zřejmé, že kromě sokolů a chasy je místních jen malá hrstka. Zato tu byli lidé z Brna, Popůvek a Zbraslavi. Většina omickou silvestrovskou sokolovnu nenavštívila poprvé a vesměs přišli za již osvědčenou zábavou. Člověk se neubrání zamyšlení nad tím, že tito lidé se rádi každoročně vrací na sokolský silvestr do Omic, zatímco mnoho místních se nepřijde ani podívat. Je to velká škoda.
A jaké si dal Sokol předsevzetí do Nového roku? Určitě to, aby se úklidu sokolovny po silvestru příště zúčastnilo více z nás a nejen 3 lidé, jak tomu bylo letos. A co vy, Omičtí? Nedáme si závazek, že se za rok v sále sejdeme v hojnějším počtu? Děláme to hlavně pro vás a rádi.
Vaše sokolky

Je to asi omické specifikum

Musím souhlasit s Vašimi sokolkami. Ať v Omicích kdokoliv cokoliv udělá pro potěšení, pobavení nebo pro zdraví občanů, vždy se setká s minimálním zájmem místních. Své by o tom mohli říci organizátoři dětských karnevalů, dětských dnů, různých sportovních turnajů a soutěží. Vždy jsou zakoupeny hodnotné ceny, vše báječně připraveno, přespolní jsou nadšení, ale místní to, až na pár jedinců, ignorují. Nebo co se Libuška Pličková nasháněla, co kreditu provolala, co úsilí jí to stálo aby zajistila kvalitní cvičitelé, tak aby si mohli zacvičit opravdu všichni, a výsledek!? Také jsem byla svědkem toho jak nadšené dítko, které šlo s maminkou ze školky, povídalo, že v sobotu bude na hřišti pálení čarodějnic, bude tam oheň, hrát kapela. Matka mu však odsekla: „To pořádají hasiči, tam nepůjdeš“! Světlou výjimkou je snad jen Hasičský ples a odpolední hodová zábava pod kaštany. Ale i zde jsou převážně jenom členové a jejich rodinní příslušníci a známí. Mám obavy, že kdyby se Vánoční koncert konal v sokolovně, byla by poloprázdná. Takže omičtí, co s tím uděláte? Uvidíme v sobotu 26. 1. 2008 na dětském karnevalu, Přece nezáleží na tom, kdo to pořádá, ale aby se děti pobavily. A tak je tomu i u všech akcí. Pořadatelé mají zájem o to, aby se utužilo občanské soužití.
Jar.Bar.


 

Vážení spoluobčané!
 
Od 1. 1. 2008 se opět mění organizace poskytování LSPP v městě Brně a v okrese Brno – venkov.
Věnujte, prosím, náležitou pozornost dále uvedeným informacím, které se v závěru pokusím vysvětlit.
Lékařská zařízení, poskytující  LSPP,  které mohou využít občané Omic.
 
Okres
Obec s rozšířenou působností
LSPP v roce 2008
Poskytovatel LSPP
Brno-město
Brno
pro dospělé, pro děti, stomatologická,
lékárenská pohotovostní služba
pro dospělé – Úrazová nemocnice Brno,
tel.: 545 538 538
pro děti –
Dětská nemocnice Brno,
 tel.: 532 231 111
stomatologická – Stomatologické centrum Karáskovo nám. 11,
tel.: 548 424 242
Brno-venkov
Ivančice
pro dospělé
Nemocnice Ivančice, p.o.,
tel.: 546 439 630
   
    Doba poskytování LSPP je stanovena takto:
    Mimo Město Brno, tedy Nemocnice Ivančice
 
v pracovní den  17,00 hod. – 22,00 hod. LSPP pro dospělé
 
v nepracovní den:    8,00 hod. – 20,00 hod.          LSPP pro dospělé
 
Město Brno: v pracovní den:   17,00 hod. – 7,00 hod.
LSPP pro dospělé – Úrazová nemocnice BRNO
LSPP pro děti – Dětská nemocnice Brno
LSPP stomatologická – Stomatologie, Karáskovo  nám.
ohledání zemřelých – Úrazová nemocnice Brno nepřetržitý provoz lékárenská pohotovostní služba na 2 místech  (Koliště, Kobližná)
 
v nepracovní den: nepřetržitý provoz
LSPP pro dospělé
LSPP pro děti
LSPP stomatologická
Ohledání zemřelých
Lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)
 
1.     POZOR !!! Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována. Akutní případy musí volat Rychlou záchrannou službu, tel. 155, nebo 112
2.    Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.
Starosta
 

 
Než začnete v obci stavět…
 
     Což je nesnadný úkol plný úředních vyjádření, tak Vám nabízíme několik pomocných informací.
     V úvodu cituji ze stavebního zákona: ………obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce. Pod tímto strohým zněním stojí v praxi nejčastěji porovnání záměru s územním plánem a vyjádření se k napojení na komunikaci.
     Obec může a chce však uplatňovat také další hlediska týkající se vzhledu a charakteru stavby a jejího začlenění do okolí. Stanovisko obce a Vaše záměry by však bylo dobré sladit ještě dříve, než požádáte obec o oficiální vyjádření.
     Takovou činností pověřila obec Výbor pro životní prostředí a rozvoj obce. Tento výbor může poskytnout potencionálním stavebníkům konzultace pro úvodní fázi projektování plánovaných objektů.
Příklad: Konzultace řešení barevnosti fasád. Tato pomoc byla nabídnuta zatím asi 21 stavebníkům a až na dvě výjimky byla přijata s pochopením a zájmem.
 
Kontakt : e-mail: obec@omice.cz; do předmětu uveďte výbor č. 3.
                 nebo lépe osobně na obecním úřadě.
 
                                                                                                                        Zbyněk Lukavský
                                                                                                                         předseda výboru
 

Plastová okna v Sokolovně
 
     Po mnoha letech se na Sokolovně změnil vzhled. Výměna oken v tělocvičně je důkazem dobré spolupráce a dialogu mezi OÚ a TJ Sokol Omice. Zástupcům těchto organizací patří velké poděkování za dosažený výsledek spolupráce. Doufám, že v této spolupráci budou všichni pokračovat ke spokojenosti celé obce.
 
Člen TJ Sokol Vraťa M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci lednu oslavují svá životní jubilea.
 
Zvláště pak přejeme:   
 
paní   Marii  HOLEŠOVSKÉ
panu Stanislavu  TOMÁŠKOVI
paní  Marii  ANTOŠOVÉ
paní  Márii  PROCHÁZKOVÉ
panu Antonínu  KUCEJ – GIMENOVI
panu Oldřichu  SKOUPÉMU
paní  Jiřině   CHMELAŘOVÉ
 
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
OPUSTILI NÁS
                                     
Dne 15. 1. 2008 jsme se rozloučili s paní 
Františkou HALUZÍKOVOU
 
Zarmoucená rodina děkuje všem občanům, kteří doprovodili na poslední cestě jejich maminku, babičku a prababičku.
Čest její památce

Zápis dětí do Mateřské školy Omice
 
Ve čtvrtek 24. ledna 2008 od 8:00 do 10:00 a od 12:00 do 15:00 hodin v budově MŠ.

 


 
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 
Počet zobrazení: 1855