Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 11/2007

O m i c k ý
 zpravodaj
 
 
Ročník  XIII.       11/2007      listopad
 
=====================================================================================
Informace z radnice…;  Jak dopadlo referendum…;  Let balonem…; Čtěte dětem… a další zajímavosti……
=======================================================================
 
Prvního místního referenda, konaného dne 20. října 2007, se zúčastnilo 325 oprávněných voličů, což je 56%.

Volební komise ve složení: ing. Jan Pelikán, Bronislava Putnová (předseda), Jaroslava  Šuterová, Svaťka Paterová
 a Terezka Čermáková (místopředseda) pracovala zodpovědně.


Radnice informuje:
 
Výsledky hlasování v místním referendu jsou jistě všem známy, ale pro pořádek uvádíme:
 
Lokalita Z 25 (vojenský areál) pro 108 tj. 33,6% ;  proti   205 tj. 63,8 %;  zdržel se  8
 
Lokalita Z 22 (Záhumenice)     pro  48  tj. 14,9 % ; proti 261 tj. 81,3 % ; zdržel se 12
 
Lokalita Z 7 (Nivy)                  pro 62  tj. 19,3 %; proti 253 tj. 78,8 %; zdržel se  6
 
Nezapomněli jste zaplatit poplatek za kabelovou televizi?
 
Původní termín 30 září dodržela jen polovina uživatelů, proto připomínáme. Nejpozději do 30. listopadu 2007 je třeba zaplatit roční poplatek za užívání kabelové televize ve výši 300,- Kč. Vyúčtování poplatku za rok 2006 bylo zveřejněno v srpnovém Zpravodaji tedy v dostatečném předstihu. Na požádání Vám toto vyúčtování vytiskneme znovu.
 
Pozor změna ve cvičení
 
Upozornění zájemcům o cvičení: z důvodu špatně vytápěné tělocvičny, se v úterý  necvičí powerjóga,  ale  od 19:00 do 20:00 hodin aerobik mix zaměřený spíš tanečně a od 20:00 do 21:00 aerobik s prvky posilování. Můžete cvičit buď obě hodiny, nebo si vybrat jen jednu podle vašeho gusta. Obě hodiny vede instruktor Roman. Čtvrteční cvičení s Katkou zůstává beze změny.


Omičtí občané řekli: „Satelity NE“!
 
     Referendum, které vyhlásilo Obecní zastupitelstvo řeklo jasně, že výstavba nových rodinných domů  nebude. Zastupitelstvo dostalo jasný mandát, jak dále postupovat. Následná žaloba na neplatnost referenda je pouze plácnutím pěstí do vody. Jediný oříšek, který bude potřeba rozlousknout, je bývalý vojenský prostor, který získal v referendu nejvíce t.j  33,6%  podpory. Co s ním by se mělo řešit na občanské platformě.
      Jaké důvody vedlo občany k tomuto rozhodnutí? Převážná většina těch, kteří řekli „ne“ miluje krásu okolí, které nám skýtá místní příroda. Přátelé včelaři, kteří ke mně přijíždějí z celé republiky, obdivují naši vesnici a tvrdí, že je to jedno z nejkrásnějších míst, které kdy viděli.Není tudíž divu, že si nikdo z rozumných lidí této vesnice nechce zasvinit okolí obce tzv. podnikatelským barokem. Shrňme si, co by nám výstavba přinesla. Zvýšený provoz vozidel, nové přístupové komunikace (kdo je zaplatí?). Žádný přínos z nových obyvatel, ti by zde měli jenom noclehárnu. Těch příkladů bychom mohli uvést desítky.
     Na závěr bych chtěl poprosit pana starostu, že by nepoučitelné mohl zavést do již vybudovaných satelitů. Ať se zeptají obyvatel, jak jsou spokojeni. (Troubsko, Popůvky).
     Byli jsme první v České republice co řekli „ne“. Buďme na to hrdí!!!
 
PS. Podobné referendum bylo v Ochoze u Brna, pro nezájem voličů tam výstava bude.
Lon.Jun.
Vážený pane šéfredaktore,
 
     Možná by opravdu bylo přínosné, kdybychom se zajeli podívat třeba do Vámi zmiňovaného Troubska. My „troubčáci“ nemáme s novými obyvateli žádný problém. Když se někdo rozhodne někde bydlet, musí dopředu zvážit všechny výhody a nevýhody. Před pár lety utíkali mladí z vesnice do města. Zdálo se jim, že tam naleznou více kulturního vyžití, kousek do práce, děti do škol, různých kroužků apod. Dnes je trend opačný. Mladí pokukují po životě na vesnici, zvláště, když není daleko od města. Chtějí být blíže přírodě, ale přitom mít všechny vymoženosti města. Pravda je, že si to někteří měšťáci nedovedou představit a brzy se jim život na vesnici omrzí a vrátí se třeba zpět do paneláků. Ti kteří vydrží se snaží s okolními obyvateli sžít. Neházejme všechny do jednoho pytle. U nás v Troubsku třeba skupina maminek (z nové výstavby), postavila za Sokolovnou (za přispění sponzorů i obce) velice pěkné hřiště pro děti. Hrají si zde všechny děti a vůbec se nerozdělují jestli jsou jejich rodiče ze staré či nové části. Troubská školka praská ve švech a většina prvňáčků nastoupí do místní ZŠ. Také do místní samoobsluhy chodí nakupovat obyvatelé „nového Troubska“ a to nemluvím o hodinách aerobiku a kalanetiky  v místní Sokolovně, zde již cvičí převážně ženy z nové výstavby. Zeptejte se paní Benešové, kdo u ni hlavně nakupuje, kdo využívá služeb místních kadeřnic apod. Ano jsou to hlavně mladé maminky ze satelitu. A tak bych zase mohla pokračovat já, fotbalová přípravka, hody, mikulášská apod. Mojí vnuci si již nebudou pamatovat, že v místech, kde jsou dnes nové domy, bývala kdysi pole.  Zahrádky okolo domků jsou pěkně udržované, všude je čisto. Své domky si zde postavili také děti a vnuci starousedlíků a jsou rádi, že jsou ve svém a k rodičům to není daleko. Troubsko nám pěkně omládlo. Pravda, v každé komunitě se najde nějaký šťoura a prudil, ale to není problém jen satelitů. O sousedských vztazích omických starousedlíků Vám pane redaktore snad nemusím povídat.
     Takže, když nechtějí omičtí stavět, tak ať nestaví, je to jejich problém, buďte si na to hrdí, to vám nikdo nebere, ale nechte prosím vás už na pokoji Troubsko, Popůvky a jiné obce. Zde lidé nezávidí jiným, že si postaví nové domy, že vzniknou nové ulice, přeji každému ať si bydlí podle svých představ a možností. Vždyť někomu se zase nemusí líbit Váš dům, každý máme jiný vkus.
     A víte například, že se za posledních deset let do Omic přistěhovalo a zůstalo tu bydlet 181 občanů. Někteří se sem přiženili nebo přivdaly, jiní zrekonstruovali  starý domek, někteří postavili nový. S žádným z nich však nejsou  problémy a mnozí se aktivně zapojují do činnosti obce, což se o některých starousedlících říci nedá.
     Tak a teď si můžete pane redaktore v hospodě s těmi vašimi kamarády říkat: „Co to tam ta kráva zase napsala“. Pravdu pane šéfredaktore, neseďte jenom v hospodě, jděte někdy mezi  normální lidi.
 
Jar. Bar.

OMLUVA
 
     20.10. 2007  proběhlo v naší obci referendum. Nechci na tomto místě komentovat jeho průběh, nebo výsledky, ale chci se zamyslet nad článkem, který vyšel v deníku Rovnost dne 22.10.2007. Redaktor Deníku Rovnost, pan Julius Nosko  trávil čas do vyhlášení výsledků referenda s panem šéfredaktorem našeho zpravodaje, proto jsem se dosti obával, co bude v článku napsáno. Když jsem článek později četl, zjistil jsem, že si pan redaktor Rovnosti  zachoval vysokou míru objektivnosti a o okolnostech a průběhu našeho referenda  napsal opravdu  profesionálně.  Po vydání článku a hlavně po reakci dotčené osoby jsem však zjistil, že článek až tak úplně objektivní nebyl. Dost nemile se dotknul osoby mě, i Vám jistě velice dobře známé, pana Oldřicha Patery.  Nechci rozebírat, co bylo řečeno, případně vyloženo  špatně. Věřím, že pan redaktor vycházel ze svého subjektivního pocitu, případně z  informací, které  při svém čekání obdržel.
Protože vím, že pan Patera je člověk nad jiné klidný, upřímný a obětavý, cítím potřebu se mu za sebe i za obec touto cestou  veřejně omluvit.
 
Oldo! Přijmi, prosím,  tímto  moji omluvu! Osobně si Tě velice vážím a věřím, že i drtivá většina této obce.
 
Na závěr bych chtěl ještě jednou a naposled důrazně upozornit pana šéfredaktora Omického zpravodaje, aby prezentoval svoje názory skutečně jako své a dával pozor, co na veřejnosti říká! Stejně tak se mi nelíbí, že někoho odsuzuje jen za to, že má jiné názory, než on !!!
 
                                                                                                  Radovan Pukl, starosta obce
 
 
PODĚKOVÁNÍ
 
Také v letošním roce nám firma KORDIS JMK, spol. s.r.o. , přichystala dárek v podobě přidání jednoho spoje. Od 9. 12. 2007 dojde k těmto změnám na lince autobusu 403:
 
Časový posun spoje 18, který vozí školáky z Omic do Střelic na pozdější dobu, tak aby cestujícím tato časová poloha více vyhovovala. Místo 6:40 je posunut na 7:05    a přidaný spoj je v dopoledních hodinách odjezd z Brna, Osová 9:40 příjezd do Omic 10:03 a z Omic do Brna 10:05.  Tento spoj opravdu chyběl, zlepší se dostupnost k lékaři, na nákup a různé vyřizování na úřadech.
 
Poděkování patří nejen firmě KORDIS JMK, spol. s.r.o. Brno, ale také občanům, kteří si tento spoj nelehce vybojovali, za jejich snahu a vytrvalost.
 
Doufáme jen, že bude tento spoj využíván, stejně tak jako ostatní spoje a nebude autobus jezdit prázdný, to by nám potom mohli ponechat třeba jenom školní spoje.  Když jste tak pyšní (a právem) na okolní přírodu, tak si ji neničte výfukovým plyny.  Stále přetrvává nešvar, že za autobusem jede kolona aut jenom s řidičem. Prostě pohodlí je nad ekologii.
 
Přílohou tohoto Zpravodaje je dárek od nás, nový jízdní řád, který bude platit od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008. Bohužel je tam také informace o novém cenovém tarifu, zvýšení cen však není tak dramatické a dopravní podnik přidal nějaké výhody.
Jar.Bar.

Vážení!
Nový rok se blíží a s ním spousty změn – většinou málo pozitivních. Jednou z nich je i zavedení placení poplatků u lékaře. Sice je podána stížnost k Ústavnímu soudu, ale dle současného metodického pokynu by to mělo fungovat takto:
 
Poplatek 30 Kč se vybírá:
-       za návštěvu u praktického, dětského, ženského, zubního a odborného lékaře ve všední dny od 7:00 do 17:00.
-       za návštěvní službu
-       za položku na receptu léku, který je plně nebo částečně hrazen pojišťovnou; na
1 receptu maximálně 2 léky.
 
Poplatek 60 Kč se vybírá:
-       za každý den hospitalizace v nemocnici, při komplexní lázeňské péči nebo v ozdravovně; vztahuje se i na doprovod.
 
Poplatek 90 Kč se vybírá:
-       na pohotovosti jak na LSPP, tak na ústavní pohotovostní službě, pokud nenásleduje hospitalizace.
 
Nehradí se:
a)    preventivní prohlídky včetně těhotných
b)    hemodialýza
c)    laboratorní a diagnostické vyšetření
d)    léky nehrazené pojišťovnou
e)    při vydávání zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz
f)      vyšetření pro orgány státní správy, policie atd.
g)    ústavní léčba nařízená soudem
h)    dětské domovy a ústavní výchova
i)      při onemocnění infekční chorobou (např. TBC)
j)      Pokud se prokáže dokladem o poskytnuté pomoci v hmotné nouzi, který platí 30 dnů a vydává je pověřená obec
 
Poplatky hradí pojištěnec či jeho zákonný zástupce včetně cizinců, pokud si poskytnutou péči plně nehradí:
 
a)      v lékárně ihned
b)     u lékaře ihned nebo dle domluvy
c)      v nemocnici do 8 dnů od propuštění či k poslednímu v kalendářním měsíci
 
Doklad o zaplacení bude vydán na vyžádání. Limit 5000 Kč na rok hlídají pojišťovny a započítává se poplatek 30 Kč a doplatky za částečně hrazené léky uhrazené v lékárně (vždy ale cena toho nejlevnějšího). Přeplatek vrátí pojišťovna do 60 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí.
 
Vypadá to složitě, ale jistě si zvykneme jak Vy, tak my. Až teprve nyní doceňuji to, že v Troubsku byla otevřena lékárna, protože administrativa spojená se zavedením poplatků bude správně rozdělena.
 
Přeji Vám příjemné prožití zbytku tohoto nelehkého roku a doufám, že i přes neradostné předpovědi ten příští rok bude v pohodě. A k tomu Vám přeji pevné zdraví a slunce v duši.
 
MUDr. Barbora Mádrová

Zase se krade !!
 
  Tak se zase krade, a tentokrát je to dřevo z lesů. Stěžují si zaměstnanci těžařských společností, ale i obec. V poslední době se ztratilo i dřevo, které bylo nachystáno v lese na odvoz místními občany, kteří jej řádně zaplatili. Na začátku minulého týdne zmizela nachystaná dávka z lesa ve Studýnce. Byl jsem se na místě podívat a zjistil jsem, že zloděj měl tolik drzosti, že do Studýnky zacouval i navzdory čerstvému sněhu, a tudíž mu bylo jedno, jestli stopy zanechá, nebo ne. Podle těchto stop se jednalo buď  o terénní auto a nebo dodávku. Stopy z lesa vedly směrem k železničnímu přejezdu.
Když jsme akci „dřevo“ rozjížděli, popravdě řečeno, takový zájem jsem nečekal. Proto, aby se podobná záležitost nemohla opakovat, prosím tímto Vás, Omické občany o dodržování několika zásadních pravidel. Pokud máte dřevo zaplacené a s panem Křivánkem domluvený odvoz, prosím, respektujte jím stanovený čas odvozu a to bez výhrad. Čím kratší dobu leží dřevo nařezané v lese bez dozoru, tím menší je riziko jeho krádeže. Také se nebojte jakýkoliv podezřelý výskyt neznámých vozidel v lese nahlásit Policii ČR, nebo aspoň na obecní úřad. Je lepší několikrát zkontrolovat člověka, který má k těžbě oprávnění, než zase oplakávat deset kubíků dřeva. A ještě jedna poznámka na závěr. Dřevo se prodává jen a pouze občanům Omic. Proto kdokoliv veze dřevo z obecního lesa, ( les pod Studýnkou ), a není „Omičák“, je krajně podezřelý !
 
                                                                 Radovan Pukl
 
Koncerty v Omicích
 
Paní učitelka ZUŠ Jana Stackeová přišla s nápadem, potěšit všechny jubilanty a nejen je. První vystoupení se konalo 18. října 2007 na Obecním úřadě. Děti byly dobře připravené a vystoupení se povedlo, bohužel oslavenců se sešlo málo i když každý dostal osobní pozvánku. Také někteří občané nepochopili to, že mohou na koncert přijít a nemusí zrovna mít životní jubileum. Poslechnout si své dítě nebo vnouče, doprovodit oslavence a nebo jen tak pro radost. Snad příště, byla by škoda, kdyby se tento dobrý nápad neujal.
Jar.Bar.

Čtěte dětem

Byla jsem na třídních schůzkách základní školy, kde nás rodiče, paní učitelka českého jazyka seznámila s projektem „Celé Česko čte dětem“. Odkázala nás na www. stránky, přesně www.celeceskoctedetem.cz.  Dovolila jsem si pro vás z těchto stránek vybrat  pár informací a touto cestou vás rodiče i děti nalákat, aby jste to vyzkoušeli. Vystřídali se s svým dítkem ve čtení nějakých zajímavých vámi vybraných knížek. Paní učitelka nám povykládala, jak zoufalá situace je v tom, že děti čtou málo a špatně. Požádala nás rodiče, abychom to zkusili a ona by ráda na dětech (jejich čtení a projevu ) vysledovala zlepšení.

Projekt Celé Česko čte dětem

Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře a to ať už čte rodič či jeho dítě je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.
Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi-a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
Navrhujeme, aby  se pro hlasité čtení dětem vybíraly knihy, které:
- jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé
- jsou napsány či přeloženy vytříbeným spisovným mateřským jazykem
- poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu
- rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor
- šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě,…
- jsou přiměřené jejich věku a citlivosti,  nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid
- rozvíjejí jejich estetické vnímání
- formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru                                      Andrea Zahr.

Na svatého Martina, drž se synku komína!
 
     Tak to teda letos ten svatý Martin trochu přehnal. Nejen že přijel už skoro o týden dřív, ještě se na svůj svátek pěkně vyřádil. Mnohé motoristy to opět překvapilo a tak měl pan Olda v neděli plné ruce práce s vytahováním neposlušných aut. Naštěstí se vše obešlo bez větších škod a zranění.
 
     Víte že, kdysi býval svátek svatého Martina jedním z nejoblíbenějším svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy, zvané martiny, roháče či zahýbáky. Čeledi právě na sv. Martina končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře. V tento den obce uzavíraly smlouvy s obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Konávaly se dobytčí trhy a na mnoha místech také poutě a martinská posvícení.
 
     Stará legenda praví, že svatý Martin byl původně římským vojákem. Později přijal křesťanskou víru a stal se misionářem a následně biskupem v Tours. Tomu ale předcházela tato příhoda: Martin, při své skromnosti, nechtěl biskupskou hodnost přijmout a schoval se před vyslanci do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily. Jiná verze ale říká, že ho při kázání rušily svým kejháním, že je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.
     Svatého Martina však symbolizuje jiná příhoda. Když jako voják pobýval u vojska v Amiens, projížděl jedné temné zimní noci městem a kontroloval vojenské hlídky. Na ulici uviděl polonahého žebráka, který jej prosil o almužnu. Ale Martin peníze neměl, a tak chtěl alespoň ubožáka ochránit před zimou. Mečem tedy přeťal svůj vojenský plášť na polovici a jednu daroval žebrákovi. Následující noci se Martinovi zjevil ve snu Kristus s polovicí jeho pláště … A tak na Velkou noc roku 339 (to mu bylo asi 22 či 23 let) přijal křest a chtěl svůj život zasvětit službě Bohu. Ale jako člen císařské gardy nemohl je tak opustit vojsko. O patnáct let později se zúčastnil vojenského tažení proti německým Alemanům. Bylo zvykem, že před útokem dostali vojáci zvláštní částku peněz. Martin tuto prémii nepřijal a oznámil svému veliteli, že chce vojsko navždy opustit, neboť jak sám řekl: jako vojáku Kristovu mu není dovoleno bojovat zbraní. Velitel jej prohlásil za zrádce a zbabělce. Martin se však nabídl, že půjde proti nepříteli před vojskem jen s křížem. Stalo se a k boji vůbec nedošlo, naopak přijeli němečtí poslové s nabídkou míru. Všichni v tom viděli zázrak a tehdy byl Martin už bez průtahů z vojska propuštěn.
     Martin, biskup Tourský, se dožil požehnaných 80 let. Zemřel 8. listopadu 397 a 11. listopadu byl pak za velké slávy pochován na hřbitově za městem do jednoduchého hrobu mezi ostatní věřící tak, jak si to sám přál.
Red.
 
 
Na nový rok ze zdražování šok!!
 
     Tak jsem slyšel od bývalého člena KSČ, že lépe už nebude, to už prý bylo. Je potřeba aby se vrátili a udělali pořádek. Málem jsem dostal infarkt, na druhou stranu musím přiznat, že má v mnohém pravdu. Na nejvyšších postech vypuká aféra za aférou. Rozkrádá se ve velkém, to není šroubek nebo kus železa ve fabrice, ale miliardy ze státní kasy. Není to jen u nás, stačí se podívat do sousedního Polska.
     A co nás v novém roce čeká? Zdraží energie, potraviny, doprava no prostě a jednoduše všechno. Utěšuje mě, že až se zdraží pivo, padne vláda (jak to říkal Švejk), ale to už také neplatí.
     Budeme muset dobře zvážit, komu dát ve volbách svůj hlas, jestli ovšem bude z čeho vybírat?!
 
Lon.Jun.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslavují svá životní jubilea.
 
         Zvláště pak přejeme:   
                      
                           paní     Martě   FRIDRICHOVÉ
 
                          panu    Petru   FRIDRICHOVI   
 
                         panu    Janu  PELIKÁNOVI
 
                         paní     Bohumile  SLOVÁKOVÉ
 
                        panu   Antonínu  ĎÁSKOVI
 
                        paní    Ludmile  PATEROVÉ
 
                              Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
 
Vítáme mezi námi
 
v těchto dnech přibyli do naši obce dva noví občánci
 
Jakub  RUSANOV
a
 
Natálie   DOFKOVÁ
 
Rodičům blahopřejeme a malému Jakoubkovi a Natálce přejeme v životě jen to nejlepší
 
Výroba adventních věnců
 
V Mateřské škole Omice se uskuteční dne
23. listopadu 2007
pod vedení zkušené mistrové ze Střední zahradnické školy paní Záděrové.
 
Chvojky budou nachystány, základ na věnec si každý obstará, ozdoby přiveze paní instruktorka.
Akce se koná pod záštitou Obecního úřadu.
 
Vstupné dobrovolné
 
 
===========================================================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet zobrazení: