Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 8/2007

Ročník  XIII.       8/2007      srpen 


Slovo starosty….;  Radnice informuje... ; Mladé hody….; Zásahy omických hasičů….;   Radar v Omicích ....; a další zajímavosti

HODY 2007

 

Slovo starosty.

Tak se jako velká vlna valí obcí informace, že bude zavřený obchod. Ano, bohužel je to tak. Nájemce obchodu dostal od majitele objektu samoobsluhy výpověď z nájmu k 31.8.2007.

Na začátek bych rád popsal historii Omické samoobsluhy. Tuto stavbu vybudovali omičtí občané v sedmdesátých letech v tzv. akci „Z“. Pro neznalé a mladší, v akci „Z“, tedy Zvelebení, občané bezplatně, brigádně, ve svém volném čase budovali něco pro sebe. Dostavěná samoobsluha se tehdy předala do správy tehdejšího podniku Jednota, který ji až do revoluce provozoval. Po revoluci podnik Jednota převzal nově zřízený podnik Konzum a samoobsluha se tedy stala jeho majetkem. Když začal Konzum pokulhávat v ekonomických ukazatelích, chtěla obec objekt zpětně odkoupit, Konzum však na tuto nabídku neslyšel. A když Konzum zkrachoval, stala se samoobsluha předmětem prodeje za účelem urovnání dluhů této společnosti. Zastupitelstvo tehdy zhodnotilo ekonomické možnosti obce, přidalo určitou rezervu a hodlalo objekt vydražit do maximální výše 1.800.000,- Kč. Jaké však bylo naše rozčarování, když se objekt nakonec vydražil za cenu  víc jak dvakrát vyšší.  Že vlastnictvím samoobsluhy hodlá nový majitel „podpořit“ své ekonomické zájmy v obci bylo již tehdy nasnadě. Nicméně tehdy nový majitel zastupitelstvo obce ujišťoval, že obchod v žádném případě neuzavře. Že by to byla reakce na rozhodnutí zastupitelstva o konání referenda ohledně výstavby ve vojenském areálu?? Na toto si bude muset každý občan odpovědět sám.

Zastupitelstvo obce začalo tuto situaci řešit, nabídlo budovu nocležny, dosavadní provozovatel obchodu však tyto prostory odmítl. Oslovil jsem i několik zavedených obchodníků v okolí, nikomu se však do Omic nechce, ani za zastupitelstvem přislíbené podpory jak materiální, tak finanční. Nehodláme však čekat, až se obchodování ujme někdo ze zdatných občanů obce, a proto připravujeme stavební a legislativní úpravy budovy nocležny pro provozování obchodu. Pokud se v průběhu těchto úprav nenajde zájemce o jeho provozování, bude obchod provozovat obec sama.

Do doby vyřešení těchto problémů se však budou muset občané spokojit s autobusovým spojením do Troubska, do místního obchodu, který je poměrně dobře zásoben a bude při svém zásobování počítat i s eventualitou nákupu Omických občanů. Ráno 6:40 školákem nebo 7:15 ten jezdí i v době prázdnin a zpět 7:56. Odpoledne je situace lepší autobus odjíždí z Omic po hodinách a to 14:05, 15:05, 16:05, 17:05 a z Troubska 15:56, 16:56, 17:56. Nákup lze spojit třeba s návštěvou Zdravotního střediska, jak už to ostatně mnozí občané praktikují. Samoobsluha v Troubsku je otevřena od pondělí do pátku a to od 7:00 do 18:00 hodin, v poledne je půlhodinová přestávka, která se v letních měsících mění. V sobotu je otevřeno od 7:00 do 11:00 hod.

Vzhledem k velkému, dlouhotrvajícímu suchu vyhlásil obecní úřad zákaz rozdělávání jakýchkoliv ohňů. Je zapotřebí se nejen doma, ale i v přírodě chovat tak, aby nemohlo dojít k požáru. Pokud si někdo myslí, že zapálené listí na zahrádce dokáže bez problémů uhasit sám, tak se mýlí. Důkazem toho jsou i dva nedávné lesní požáry kolem železniční trati u lomu. Naštěstí všímaví lidé na tyto požáry včas upozornili a tak se přivolaným hasičům podařilo oheň zvládnout. Nedovedu si představit, že by požár svahu směrem k lomu přeskočil cestu. Do Omic by mu už nic nestálo v cestě.

Zároveň jsme vyhlásili zákaz zalévání zahrádek z obecního vodovodu a důrazně upozorňujeme na nutnost šetřit vodou. Pro běžný provoz obce zatím voda ve studních stačí. Je však nutno si tuto skutečnost připomenout při každém otočení vodovodním kohoutkem. Opravdu si musím napustit plnou vanu? Nespokojím se pro tuto chvíli se sprchou??

V závěru bych Vás rád pozval na odhalení pamětní desky našemu spoluobčanovi, Josefu Žemličkovi, který přišel o život během srpnových událostí roku 1968. Krátká vzpomínková akce se uskuteční v sobotu 18.8. v 16,00 hodin.

Radovan Pukl


Vážení spoluobčané!

Stejně jako Vy jsme obdrželi do schránky otevřený dopis podepsaný omickým občanem p. Bartošem. Rádi bychom na něj zareagovali následujícím stanoviskem:

Současné zastupitelstvo se podrobně seznámilo s územním plánem, který však nebyl minulým zastupitelstvem dořešen. Zastupitelstvo obce pro zpřehlednění situace a rozpohybování projednávání změn územního plánu oddělilo velké lokality investorů a rozhodlo o zapojení širší veřejnosti do rozhodovacího procesu formou místního referenda. 

Pokud  minulé zastupitelstvo uzavřelo s investorem p. Bartošem jakoukoli dohodu, mělo dostatek času na její splnění.

Zastupitelstvo obce  se samozřejmě o plány investorů zajímá, s investory se minimálně 3x setkalo  a jejich plány jsou mu  dostatečně známy. Další  jednání však musí být konstruktivní a bez emocí.

S jednou částí dopisu však musíme bez výhrad souhlasit. Ano! Zajímejte se o činnost  Vašeho zastupitelstva! Za svoji práci se nestydí!

Zastupitelstvo obce Omice


Radnice informuje

Vyúčtování stočného
 
Vážení spoluobčané, v nejbližších dnech obdržíte, nebo možná jste už obdrželi dopis od obecního úřadu Omice, ve kterém naleznete zprávu o vyúčtování stočného. Buď to, aby jste se dostavili na obecní úřad k vyplacení přeplatku, nebo naleznete přiloženou poštovní poukázku typu A k uhrazení nedoplatku, tento je možné zaplatit přímo na obecním úřadě. Prosím vás o dodržení splatnosti  tj. nejpozději  do 30. 9. 2007.
 
                                                                Děkuji vám za brzké vyřízení tohoto vyúčtování
                                                                                  Andrea Zahradníková
 
 
VYÚČTOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
kabelového rozvodu v Omicích v roce 2006
 
NÁKLADY:
 
 
 
Nákup služeb (CSfilm)
         6 008,28
Oprava a údržba
       51 596,-   
El. energie pro napájení
         1 493,-
Pojištění systému přenosu a vedení TKR
         7 500,-
 
 
Celkem  výdaje
      66 597,28
 
 
Příjmy za připojení nových účastníků + reklama
        5 300,-
Příspěvek obce 47 % nákladů na opravy a  přidání zesilovače
      31 297,28
 
 
Rozdíl mezi výdaji a příjmy
      30 000,-
 
 
100 účastníků
  30 000 : 100
Náklady na účastníka
          300,-
 
 
    Poplatek na letošní rok (2007) na účastníka je  300,- Kč/rok
 
    Poplatek můžete zaplatit na pokladně obce během měsíce září. Pokladna otevřena denně od 8.00 do 10,00 mimo čtvrtek; v pondělí a ve středu také odpoledne od 15.00 do 18,00 hodin.
                                                                                 Děkujeme za brzké zaplacení.
 
 
  Vážení uživatele kabelové televize.
 
     Vzhledem k vzrůstajícím nákladům na udržování chodu TKR vzrostly náklady za rok 2006  na 613,-Kč na obyvatele. Tyto náklady jsou způsobeny hlavně změnami v poskytování signálů jednotlivými společnostmi, jejich kódování a zpoplatnění a nutností reagovat na ně výměnou stávajících satelitních přijímačů. Jak jste si jistě ve vyúčtování všimli, přispěla obec na provoz TKR skoro 50 % nákladů.  V příštích letech se budeme muset smířit s tím, že účastnický poplatek vzroste a to řádově na 600,- až 1 000,- Kč za rok. Což je zhruba 70,- Kč za měsíc. Pokud někdo z uživatelů TKR nebude ochoten toto navýšení akceptovat, má možnost do konce roku 2007 svoji přípojku odhlásit.
 

                                                                                                 Radovan Pukl

starosta obce
 
Zásahy omických hasičů
 
Když se v sobotu 4.srpna krátce před půl jednou odpoledne rozhoukala na omické hasičce siréna signálem „Požární poplach“, možná si někteří z občanů pomysleli že to jen starosta obce opět zkouší připravenost zásahové jednotky dobrovolných hasičů. Jenže tentokrát to nebyla zkouška, ale ostrý poplach. Na výzvu Operačního střediska HZS Brno omičtí hasiči vyjížděli k požáru trávy a nízkých stromků kolem železniční trati blízko lomu. Jednotka vyjela za 7 minut od vyhlášení poplachu v počtu 8 členů (Brzobohatý Jiří, Hudík Karel, Hájek Luboš, Hájek Bohuslav, Kadela Michal, Bartoň Karel, Medvěd Jan, Simon Pavel) vozidlem Avia DA-12 a za 7 minut byla na místě požáru. Tam už zasahovali profesionální hasiči z Rosic v počtu 4 mužů a prolévali požářiště o rozloze asi 80x15 metrů vodou z cisterny. Protože naši hasiči nemají možnost zásahu vodou ze svého vozidla, alespoň pomáhali s rozkrytím půdy a odkrytím pařezů, aby bylo možno vše důkladně prolít a nezůstalo náhodou nějaké skryté ohnisko, od kterého by se mohl podrost opět vznítit. Zásah trval asi 45 minut.     Důvodem požáru byla buď jiskra od brzd vlaku nebo nějaký neopatrný kuřák vyhodil z vlaku nedopalek.
 
Neuplynul ještě ani týden a omičtí hasiči jeli k požáru u lomu znovu. V pátek 10.8. v 15:44 vyjíždělo omické družstvo v počtu 4 členů na místo vzdálené jen asi 100 metrů od původního požářiště. Tentokrát vypadal požár mnohem hůř, byla zasažena větší plocha se vzrostlými stromy. Na místě se postupně sjeli kromě naší jednotky i jednotky hasičů z Rosic, Střelic, Brna a hasiči z Českých drah, celkem šlo o 6 cisteren. Požár se podařilo zcela uhasit asi po hodině. Příčina je pravděpodobně stejná jako v předchozím případě.
Vzhledem k trvajícímu suchu bych rád občanům připomněl nutnost zachovávat při manipulaci s ohněm v přírodě maximální opatrnost !!
                                                                                 
                                                                                                          Jirka Brzobohatý
 
Čí jsou hody???.......................naše…………….
 

Žádné hody se neobejdou bez máje. Staví ji stárci a spousta dalších dobrovolníků, staví se v sobotu. Mája je z kmenů  jehličnanů, většinou jsou to smrky, pro štíhlý a rovný kmen.  Slavnostním dnem hodů je neděle, dědina je čistě umetená, domy se lesknou čerstvě umytými okny, ze všech koutů čiší něco svátečního.

 Hospodyně chystají pečené kačeny, kuřata a řízky pro hosty, stáčí se víno do hodovních sklenic „juchaček“ a  všichni jsou jaksi veselejší. Stárci v doprovodu s kapelou nejdříve dům od domu zvou občany na „hody“, pak se odpoledne sejdou u „hospody, nechybí ani muzikanti. Průvodem i s kapelou prochází krojovaná chasa postupně celou dědinu pro stárky. Stárkových páru bylo letos  devět. Protože každá stárka bydlí na jiném konci dědiny, je průvod několikahodinovou procházkou v rytmu pochodu. Každý se na nastrojená děvčata a urostlé chlapce může vynadívat do sytosti.
 
 
 
Ale zpět do průvodu, už se pochodovým rytmem blíží k „sólu pod máju“, a  po té za místní Sokolovnu „pod kaštany“ – místo, kde se celé hody odehrávají.
Stárci a stárky zatancují besedu. Následně pokračuje zábava pro všechny zúčastněné.  K večeru je rozchod do domů na večeři a ve 20:00 přiláká hudba kapely Dubňanka všechny  na večerní zábavu.
 
Tentokráte nám to moc nevyšlo s tou zábavou  pod širým nebem, protože nás prudký déšť vyhnal do sálu Sokolovny, ale nikdo  jsme si určitě nenechali počasím zkazit náladu  a užili jsme si tancování  a veselí hodů jak nejlépe to šlo.  Ještě mi dovolte prosím, nesmíme opomenout naše nejmladší stárečky a stárky, určitě mi dáte zapravdu, že jim to moc slušelo.
                                                                                                                              
   Andrea Zahr.

Radar v Omicích!
 
     Po příchodu do hospody se všichni u stolu, kam jsem si sedal, potutelně usmívali. Zbystřil jsem pozornost, vtom kdosi jen tak prohodil, jestli prý vím, že odpoledne na hodech tady byl nějaký Američan, asi z Dallasu. Ostatní přitakávali,  obcházel stoly a loboval pro radar, který by měl stát v bývalém vojenském prostoru. Nabízel whisky a výhody, které se nedaly jen tak hodit za hlavu. Polikliniku, lékárnu, supermarket, poštu otevřenou po celý den, pracovní příležitosti (to už tady jednou bylo) a další. Mou ješitnost, že něco nevím v obci první, to pěkně popudilo. Vždyť jsem tam byl celé odpoledne a ničeho jsem si nevšiml. No byl to prý chlapík skoro tak vysoký jako já a měl na hlavě bílý klobouk. Dokonce se jim ho podařilo  tajně vyfotit.
 
„Všiváci“, ulevil jsem si, když mi fotku ukázali.
 
Jedno poučení jsem si však vzal. Tak takhle se dělá bulvár.
 
On tam asi nějaký radar byl, když tam sídlila vzdušná obrana, ale rozhodně nebyl americký. Protože, my jsme seriózní tisk, tak vše uvádím na pravou míru:
 
„Radar v Omicích už nikdy nebude“.
 
Lon.Jun.

 
Srnky
 
     Bylo krásné ráno, pár minut po rozednění. Povinnosti okolo včel mě vyhnaly z postele. Jak píši, ráno jako vymalované. Kráčel jsem si to vzhůru po zahradě a najednou jsem měl pocit, že mě někdo sleduje. Zastavil jsem se a pozoroval okolí. Pár metrů ode mne stály dvě srnky, které nejevily žádný strach. Drze se na mě dívaly dva páry očí, jindy tak plachých srnek. Hlavou mi proběhlo, nejsou nemocné? Udělal jsem ještě jeden krok a to už se daly na útěk. Padaly, nemohli se zvednout a vydávaly divné zvuky. Skočily do obilí a ještě hodnou chvíli jsem slyšel jejich podivné bečení. Zašel jsem na místo, kde před tím stály a už jsem byl doma. Srnky si našly místo pod stromem plných špendlíků a udělali si večerní hostinu z opadaných sladkých plodů. Pravděpodobně se jich pořádně nadlábly a ty jim pak v žaludku začaly kvasit. Následovala pořádná opička, začaly se chovat jako lidé. Opilí fajkmekři také v hospodě blekotají ty svoje nesmysly a při chůzi z hospody padají a válejí se po zemi. Ještě, že se ty srnky nechtěly rvát, jako někteří naši spoluobčané po pěti pivech.
Lon.Jun.
 

 
Radon
 
     Vrátili jste všichni ty bílé krabičky, ve kterých byl dozimetr na měření radonu? Dobře jste udělali, uvidíme, jaké budou výsledky tohoto rok trvajícího měření. Kdo má ještě dozimetry doma na skříni, ať je urychleně odevzdá na Obecní úřad, nejpozději do středy 22. 8. 2007!!!
      Omice se nacházejí na předhůří Českomoravské vysočiny, která je bohatá na uran. Na světových burzách se zvedá cena uranu a tudíž se uvažuje o obnovení jeho těžby, jenom pár desítek kilometrů od naši obce.
Lon.Jun.
 

 
Voda
 
    Už je to tady, šetřit vodou! Nejenom nás ale celou Evropu postihly sucha, která nemají v minulosti obdoby. Mám dojem, že začíná být na pořadu dne, začít budovat druhou větev vodovodu.
 
     V minulých dnech jste dostali do schránek letáček, ve kterém nám nabízí člen Asociace pro čistou vodu v Evropě, pan RNDr. J. Pospíšil, měření kvality vody. Co nám k tomu píše otiskujeme v plném znění.
 
     Asociace pro čistou vodu v Evropě je nevládním občanským sdružením, které si klade za cíl poskytovat veřejnou osvětu v otázkách pitné vody. Sdružuje občany a právnické osoby s odborným, či profesním zájmem  o problematiku pitné a užitkové vody a nové technologie jejího čištění. Proces postupného znečišťování životního prostředí a s tím souvisejícího znehodnocování spodních vod nenechává nikoho na pochybách, že je třeba se této problematice věnovat. Vždyť čistá voda patří k nejzákladnějším potřebám každého z nás a je základním předpokladem pro naše dlouhé a pevné zdraví.
 
    Smyslem měření kvality vody, kterou používáte k pití a vaření, je poskytnout Vám základní informace o Vaši vodě a případně navrhnout opatření ke zlepšení stavu. Např. desinfekční prostředek a jeho dávkování k potlačení bakterií ve studni a potrubních rozvodech nebo vhodné zařízení k filtraci, změkčení nebo vyčištění vody. Je přece logické, že znečištěná voda se jinak, než čištěním, napravit nedá.
 
     Přesné a kompletní analýzy všech parametrů pitné vody jsou rozsáhlé a časově a finančně velmi náročné, takže se na místě provést nedají. Takovéto práce přenecháváme akreditovaným laboratořím, jejichž služby Vám rovněž můžeme zajistit. Jde o rozbory vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. Vzorkovnice máme vždy s sebou, v případě zájmu Vám tito analýzy rádi zařídíme.
 
     Je potěšitelné, že přímé zdravotní problémy způsobené špatnou vodou, jsou již většinou minulostí. Rozsáhlé epidemie infekčních chorob dospělých a život ohrožující stavy kojenců zaviněné konzumací závadné vody nám občas vyprávějí  už jen pamětníci. Problém současné doby je jiný a spočívá ve vleklých zdravotních potížích, které začínají často už narozením. A konkrétní příčiny často nelze nalézt. Rada je zde ale prostá: pokuste se ovlivnit vše, co ovlivnit můžete. Snažte se dýchat čerstvý vzduch, jezte zdravé jídlo, sportujte, pokuste si udržet veselou mysl a očišťujte svoje tělo pitím a vařením z čisté vody.
 
     K tomu není co  dodat, jen to, že při kontrole, kterou jsem si nechal udělat,  zjistil pan Pospíšil v mé studni zvýšený obsah dusičnanů. Na celém projektu  mi chybí vyšetření na Kaliforní baktérie, které si však můžete doplatit. Na závěr ještě to nejdůležitější, norma dusičnanů je maximálně 50 mg/l !!!
 
     Když jsem psal tento článek, napadlo mě, podívat se do studny, kolik je vody. Chybí  3/4m vody, jestli pořádně nezaprší, tak jsem do podzimu bez vody.
 
Lon.Jun.
 

Lidská paměť
 
     V obci se projevil problém a hned začaly diskuse o tom jak se měl v minulosti řešit. Problémem je místní prodejna potravin - samoobsluha. Je třeba těm, kteří zde v té době nebyli a i těm, kteří si průběh  a vývoj již nepamatují je třeba některé podstatné věci připomenout. Samoobsluha se začala stavět v roce 1971 v tehdejší době způsobem velmi známým jako akce „Z“. Pro mladší generaci to byl systém, kdy Místní národní výbor uzavřel s spotřebním družstvem Jednota nebo Včela smlouvu a za občany se zavázal odpracovat brigádnicky určité hodiny na této výstavbě. Tato brigádnická činnost byla v závěru promítnuta do finanční částky poukázána Místnímu národnímu výboru spotřebním družstvem Jednota. Při samotné výstavbě v Omicích byly ze strany občanů vzneseny různé stavební vylepšení stavby, které nebyly ze strany Jednoty akceptovány, ale toto by případně mohli vysvětlit občané, kteří se na ní podíleli.
     Změnou společenského systému v devadesátých létech minulého století doplatilo spotřební družstvo na možnou nepružnost reagovat na vzniklou situaci špatným hospodařením a nakonec dovedli družstvo podílníků nejprve k prodeji a následně k úpadku. Mnozí z členů nedostali nazpět uložené podíly dodnes.
      V této době někteří členové zastupitelstva obce, kteří stále využívali samoobsluhu k nákupům a nepodlehli lákadlům nově vznikajících paletových obchodů a supermarketů, mi doporučili zahájit jednání s vedením spotřebního družstva Jednota o možném odprodeji obci. První jednání proběhlo v sídle družstva na ulici Sukové v Brně. V té době ještě bylo žádání o možný prodej obchodu pro vedení družstva něčím novým a dá se říci, že i nadčasovým. Tehdejší náměstek družstva tvrdil, že neuvažují o prodeji družstevního majetku, který stále je prosperující(snad pro těch pár zástupců na ústředí). Během roku následujícího však byly prodány některé obchody Jednoty. Následně jsem zjistil, že se k těmto prodejům dostali lidé přímo z vedení nebo jejich velmi solventní známí. Proto jsem znovu navštívil vedení družstva (již v H.Heršpicích), kdy předtím jsem si zjistil přes známého obchodníka o výši možné finanční nabídky ze strany obce družstvu. Podstatnou věcí pro utvoření výše nabídkové ceny, byla otázka, zda pozemek pod stavbou je, či není ve vlastnictví družstva. Pozemek pod a kolem stavby byl a myslím si, že doposud je ve správě státu. Doporučená cena nabídky byla od 780 tisíc maximálně do jednoho milionu korun. Při jednání s vedení mi byla sdělena cena za objekt s celým zařízením prodejny za necelé 3 miliony korun. Na tuto cenu zastupitelstvo nepřistoupilo s tím , že bude hledat jiné řešení zajištění nákupů v obci. Spoléhali jsme se na podnikavost lidí a vznik několika obchůdků v obci Začali jsme se také zajímat o zavedení pravidelných návštěv pojízdných prodejen do obce a možnost zajistit občanům nákupy autobusy, které vypravovaly obchodní řetězce pro zákazníky.
       Jednal jsem i ze správcem konkursní podstaty, ale bohužel samoobsluha šla do veřejné dražby. Na veřejném zasedání zastupitelstva byla odsouhlasena částka do veřejné dražby ze strany obce. Obec byla ve velké nevýhodě, protože další dražebníci byli přítomní na zasedání zastupitelstva a tedy věděli o jakou částku ze strany obce půjde.  Na dražbě za obec se kromě mne zúčastnili pánové Radovan Pukl a ing.Jaromír Vašica ml., tedy zastupitelé pověřeni zastupitelstvem obce. Vyvolávací cena budovy prodejny byla stanovena dražební společností na 750 000 korun. Obec přihazovala do částky 2 milionů korun. Další licitace a přihazování bylo věcí zástupců současného majitele obchodu a pana Vrbky ml.a jeho partnera. Cena se vyšplhala na cca 3.300 000 korun. Jen pro vaši představu,  to byla poloviční cena nově budované kanalizace na ulici Armádní.
       Po dražbě se spojili noví majitelé s radními obce s nástinem  dalšího postupu v oblasti zásobování občanů. Majitelé oznámili, že nechystají uzavření prodejny, ale bude nadále respektovat potřeby omických občanů -  mít nadále kde nakupovat. Připravili návrh rekonstrukce prodejny s tím, že by bylo v budoucnu  přistaveno patro, ve kterém by mohl sídlit Obecní úřad a stavba by korespondovala s návrhy pro vznik omického náměstí. Bylo nám dále sděleno, že majitel nadále počítá s nynějším nájemcem obchodu panem ing.Luďkem Skládalem.
         Provoz obchodu de facto fungoval až do minulého měsíce. Na základě usnesení zastupitelstva na posledním jednání bylo odhlasováno místní referendum ve věci zařazení nových ploch do územního plánu pro bytovou výstavbu. Toto usnesení posouvá projednání územního plánu o další časový úsek dozadu. Poté následovala výpověď nájemního vztahu na provozování samoobsluhy. Majitel obchodu na dotazy občanů, proč k takovému rozhodnutí přistoupil? Odpovídá jednoznačně. Zastupitelstvo obce odmítlo v pokračování  dialogu o zařazení pozemků v jejich vlastnictví na území obce do nově připravovaného územního plánu.
      Takže se není co divit, že došlo k tomuto kroku. Zastupitelstvo obce se prostě rozhodlo na posledním veřejném  zasedání zastupitelstva obce nerozhodnout samo ve věci přípravy územního plánu obce Omice, ale toto rozhodnutí nechat na občanech obce, kteří jim v posledních volbách dali své hlasy a důvěru. Připadá mi to asi proto, aby jednou mohli: „říkat my nic, to občané“. Svým rozhodnutím dávají do provedení referenda prostor různým věrozvěstům, kteří svými chorobnými výmysly ovlivňují a straší převážně starší spoluobčany.
      Doufám, že se v obci najdou lidi, kteří se semknou, dají  hlavy dohromady a s pověstným vesnickým selským rozumem dají podněty pro obecní zastupitelstvo. Nelze přece myslet jen krátkodobě do konce volebního období, ale dlouhodobě pro naše děti a vnuky. Přece nelze dělat stejné chyby, které dělají naši politici. Co bylo před námi - bylo špatné.
 
Karel Chytrý

 
Vážení spoluobčané,
   
     Dovolte, abych ještě jednou a naposledy udělal tečku za letošními mladými hody. Chtěl bych znovu poděkovat všem sponzorům:
Panu Vítězslavu Vrbkovi ml. za nemalou finanční podporu, při každých – letos již čtvrtých mladých hodech.
Panu Petru  Adamcovi -  za poskytnutí večeře pro hudebníky.
Panu Stanislavu Veverkovi ml. – za poskytnutí obědů pro hudebníky.
Panu Josefu Mlíkovi ml. – za dopravu stolů a lavic.
Panu Ondřeji Hutirovi  - za dopravu vína
 
    Dále bych chtěl poděkovat všem lidem, jenž se jakkoliv na uspořádání této akce podíleli. Jak jistě všichni víte, hody nedělá jeden člověk, ani osmnáct stárků, nýbrž celá vesnice. A každý, kdo přiloží ruku k dílu, si zaslouží nemalý obdiv. Myslím, že ochota a oddanost místních občanů se letos ukázala nejen při tradičních zvyklostech kolem příprav hodů, ale také při samotných hodech, kdy se nejeden dobrovolník zapojil do řešení nepříjemné situace po té, co večerní hodovou zábavu přerušil silný déšť.
     Jménem všech stárků děkuji za podporu, radu, pomoc i kritiku, jenž nám místní spoluobčané darovali a slibuji, že do budoucna se naše „omická chasa“ opět, alespoň vynasnaží přispět ke zlepšení kulturního života v naši malebné obci.
 
Vojtěch Křivánek ml.
 

Inzeráty
  • Paní Skládalová – samoobsluha Omice přijímá  objednávky na brambory k uskladnění   a to do 31. 8. 2007. Dodání brambor se uskuteční v druhé půlce září.
  • Prodám starší skříňkový šicí stroj v dobrém stavu. Cena dohodou.
    Paní Antošová, Brněnská 10.
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavují svá životní jubilea.
 
         Zvláště pak přejeme:
                      
                                                                                                              
paní   Pavlíně   BRIMOVÉ
paní   Věře  MARCÍNKOVÉ
panu  Jaroslavu  PROCHÁZKOVI
panu  Karlu  JELÉNKOVI
paní   Vědunce  JELÉNKOVÉ
panu   Jiřímu   ŠŤASTNÉMU
paní  Miluši  DITRICHOVÉ 

                            

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
Vítáme mezi námi
 
Začátkem měsíce července se narodila paní Škondrové dceruška
                             Tereza  SLADKÁ
 
a manželům Slovákovým se narodil synáček          
                            František   SLOVÁK
 
Rodičům k narození potomků blahopřejeme, Terezce a Františkovi přejeme v životě jen to nejlepší.
 
V nejbližších dnech očekáváme narození tří nových občánků.
 

 
POZVÁNKA
 
Zveme všechny občany k odhalení pamětní desky u příležitosti uctění památky Josefa Žemličky. V sobotu 18. 8. 2007 v 16,00 hodin u místního památníku u kostela Sv. Jakuba většího v Omicích.
 

 
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz  
 

 

Počet zobrazení: 2362