Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 6/2007

Ročník  XIII.       6/2007      červen

 
==========================================================================================================
slovo starosty. ….; zeptali jsme se za Vás…; Den dětí …; Hasičská drobotina soutěžila….; Kam o prázdninách…  a další zajímavosti
 
========================================================================================================== 
 

 V sobotu 9. června se v Omicích konala soutěž mladých hasičů. Více se dočtete uvnitř Zpravodaje

 
Na snímku sbor rozhodčích, který přísně ale spravedlivě dohlížel na soutěž

 

Slovo starosty :

 
Vážení spoluobčané
 
Na jiné stránce našeho zpravodaje se píše o rozmáhajícím se fenoménu aerobiku v naší obci. I když dámami velice oblíbená cvičitelka odchází na čas ze scény z důvodu mateřství, věřím, že i pod vedením náhradního cvičitele budou naše ženy i nadále dvakrát týdně týrat tělo.
V poslední době jsme od cvičitelek nejen já, ale i předseda místní organizace sokola slýchali stesky na neustálý všudypřítomný prach z podlahy sokolovny. Proto jsme se, ve spolupráci s místním sokolem rozhodli stávající podlahu opatřit novým nátěrem. V současnosti probíhá nabídkové řízení a věřím, že přes letní prázdniny se nám podaří nový nátěr realizovat.
 
Jak mnozí víte, brigádníci upravují skládku v Plačku. Práce jistě nezávidění hodná, proto mi dost vadí, že na jimi již upravený svah někdo přes týden vysypal posekanou trávu ze své zahrady. Dá se samozřejmě namítnout, že biologický odpad v lese tak moc nevadí, ale přesto to svědčí o „úctě“ k cizí práci. Jakákoliv skládka, byť biologického odpadu zakládá na ukládání odpadu jiného!
 
Firma Madrev začala v minulých dnech čistit obecní les pod Studýnkou od polomů a suchých stromů. Borové a smrkové dřevo bude odvezeno na zpracování. Topné dřevo, tedy akátové, firma zpracuje pouze částečně, vhodné kusy hodlá obec nabídnout místním občanům na topení. Žádáme tedy případné zájemce o  topné dřevo, aby se v co nejkratší době přihlásili na obecní úřad.
Jedno připomenutí na závěr tohoto odstavce: Policie České republiky byla požádána, aby ve večerních hodinách monitorovala skládky dřeva ve Studýnce………….  
 
I když jsme mnozí v minulém týdnu zmokli, přesto je velké sucho. Pomalu, ale jistě začíná hrozit nedostatek vody. I když situace s obecní vodou v obci není v tuto chvíli nijak kritická, přesto obavy začínají mnohem dříve, než v jiných letech. Chtěl bych tímto apelovat hlavně na majitele bazénů a zahrádkáře, kteří zalévají své plodiny z veřejného vodovodu. Uschlá kedlubna je jistě smutná věc, ale vyschlá studna a suchý kohoutek v koupelně  je mnohem horší….
Závěrem bych Vás rád pozval na veřejné zasedání zastupitelstva obce Omice, které se bude konat 25.6.2007 v 18,00 hod. v sále místní sokolovny. Kromě jiných bodů se budou projednávat připomínky občanů k územnímu plánu.
                                                                                                          Radovan Pukl

       Příroda v okolí obce – významné krajinné prvky
 
  Kromě chráněného území omického hájku je v okolí naší  obce také řada ploch se zařazením do kategorie významný krajinný prvek./ VKP /
   Jsou to hodnotné části krajiny, které vytváří její typický vzhled a přispívají k její stabilitě.
  Jsou to lesy, vodní  toky , rybníky, jezera , údolní nivy. Dále to také mohou být například remízy, stepní trávníky , mokřady  i naleziště nerostů nebo parky a zahrady.
  V katastru obce máme 9 VKP – Bukovanské louky, Rebušín, Katovka , Stráňky, Za dvorkem, Horní rybník – Omická bažina ,Zadní okukance, Škařiny, Nivy.
   Bezprostředně na obec navazují dvě území,  která jsou prameništěm a pak také tokem omického potoka : Zadní okukance a  Škařiny – strže s druhově pestrým dřevinným porostem , zastoupeny zde jsou téměř všechny naše listnaté dřeviny.
  Péče o území by měla spočívat v zdravotním a tvarovém výběru.
Stejně jako chráněná území jsou také VKP  ze zákona chráněny před poškozováním a ničením.
  Tolik jakýsi technický popis.  Zmiňuji však tato dvě území právě pro jejich blízkost a určitou možnost začít je využívat pro veřejnost .
  Zkusme si představit ……  Je horký letní den, na žádnou velkou práci už to není, ale co takhle procházka chladivou  roklí ? Po pár schůdcích se schází do stínu Škařin kudy vede úzká upravená cestička pod klenbami osik, jasanů a vrb , míjí vyhloubenou tůňku v které je pestrý život vodní havěti  … Na poli k nevydržení a odtud není proč spěchat.
Stezka přeskakuje z břehu na břeh , je také třeba překonat nedávno zbudovanou protipovodňovou kamennou hráz, potůček se zařezává stále hlouběji  a u další hráze  cestička končí a vrátit do vsi je možné mezemi k ulici Dolny.
  Takovou představu uskutečnit by nebylo příliš nákladné , zvláště pokud  by se našly ochotné pomocné ruce.
  S případným vytvořením takové nové  stezky také souvisí snaha obce obnovit a zprůchodnit původní stezky v okolí .  Tak by bylo možné zajistit přirozený průchod krajinou a propojit zajímavá místa pro rekreační i sportovní využití.
 
                                                                       Zbyněk Lukavský

Zeptali jsem se za Vás:

 
Paní doktorko, po zveřejnění informace, v minulém čísle Zpravodaje, že 20. června bude Vaše poslední ordinace v Omicích, se na nás obracejí hlavně ti dříve narození občané s dotazy, jak to bude dál? Mají obavy, že se zhorší péče o ně, nedostanou včas potřebné léky. Jsou jejich obavy opodstatněné?
 
Myslím, že ne. Vzhledem k tomu, že v Troubsku bude otevřena lékárna a já dle platné legislativy nemůžu vydávat léky v ordinaci, tak je nemohu ani vozit do Omic, jak jsem je celých 11 let vozila. Výměnou za tuto službu budu od 1. července pro omické občany ordinovat v pondělí, ve středu a v pátek do 13:00 hodin. Pro pacienty, kteří nejsou schopni si pro recepty dojet, jsem schopna je poslat po paní doručovatelce či po sousedech, eventuelně přijet za nimi do Omic na návštěvu, ale vždy po předcházející domluvě.
 
  V pátek 25. 5. 2007 se náš pan starosta zúčastnil ve Střelicích setkání s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem. V debatě nejčastěji dotazy směřovaly k poplatkům za návštěvu u lékaře v ordinaci. Zajímal by nás Váš názor, nepřibude více administrativy na úkor léčení?
 
O poplatcích toho vím tolik co Vy. Ale vzhledem k tomu, že ještě není nic schváleno, tak také nejsou stanovena pravidla hry. Jinak administrativy bude určitě víc a ještě ji někdo bude bedlivě kontrolovat. I přesto by to nemělo být na úkor léčby, protože cílem je snížit počet pacientů procházejících dnes a denně ordinací. Ve svém důsledku by to mělo přinést zlepšení léčby, pokud se to nezvrtne, tak jak spousta jiných, původně dobrých věcí.
 
Také nás velmi překvapilo, že se jeden den dovíme o přesunu pohotovostní služby pro omické občany v Brně – Bohunicích  do Úrazové nemocnice a vzápětí zjistíme, že se má Úrazová nemocnice přesunout do komplexu v Bohunicích. Není to jako v Kocourkově? Já sama osobně mám s úrazovou nemocnicí ty nejlepší zkušenosti na rozdíl od „továrny na nemocné“ v Bohunicích, mám takový dojem, že za zrušením Úrazovky vězí něco jiného, než zastaralé vybavení, jak tvrdí pan ministr. Jaký je Váš názor?
 
Této kauze nerozumím vůbec. Můj názor na nemocnici v Bohunicích je všeobecně známý, ale i zde se najdou výborní odborníci a občas i lidský přístup. Pohotovostní službu můžete využít i v Ivančicích. Sice tam musíte také dojet, ale dle mého názoru se Vám zde dostane komplexní pomoci. Je zde možnost rentgenového, laboratorního vyšetření, rovněž tak odborné péče v oboru chirurgie, interna, gynekologie a pediatrie, dále budete vybaveni nezbytnými léky. K ošetření je nutné mít s sebou kartičku z pojišťovny, občanský průkaz a peníze na doplatky za léky. Provozní doba ve všední dny 16:00 až 21:00 hodin; sobota, neděle a svátky 9:00 až 21:00 hodin. Ordinace se nachází v přízemí hlavní budovy hned vedle chirurgické ambulance. Pokud budete mít štěstí budu Vás ošetřovat já.
Na závěr Vám chci popřát krásné dny plné slunce nejen na obloze, ale i v duši a mnoho sil do boje se vším, co na nás čeká a nemine. Pokud budete potřebovat, tak jsem Vám plně k dispozici, i když jenom na Zdravotním středisku v Troubsku.
 
Děkujeme paní MUDr. Mádrové za vyčerpávající odpovědi na naše dotazy. Nezbývá než doufat, že reforma našeho zdravotnictví nedopadne tak katastrofálně jako reforma státní správy.
 
Jar.Bar.


Poděkování

 
      Už slyším, jak někteří čtenáři hudrují, že se zase píše o aerobiku, ale stejně mi to nedá, protože slečna Veronika dokázala něco, co se už dlouho nikomu nepodařilo. Přesvědčit více jak třicet ženských, aby se dvakrát týdně  vzdaly pohodlíčka u televizních seriálů a přišly si zacvičit, byť je to pro jejich dobro, to je opravdu umění. Vím o čem píšu, sama jsem se o to několik let pokoušela coby cvičitelka tehdy „džezgymnastiky“. Vždy po Novém roce, díky různým předsevzetím, byla tělocvična plná, s nástupem jara zájem opadal a po Velikonocích se obyčejně se cvičením skončilo.
     Když jsem viděla to nadšení omických holek, tak jsem si říkala jak dlouho jim ten elán vydrží?!! Pak mi to nedalo a byla jsem moc zvědavá na tu instruktoru o které pěly takové ódy. Přišla jsem se jenom podívat a už jsem zůstala. Velikonoce jsou dávno za námi a v Omicích se cvičí pořád dál, a nebýt toho, že Veronika očekává radostnou (pro nás ovšem katastrofickou) událost, cvičily bychom i o prázdninách. Takhle jsme nuceni si přijít ve čtvrtek 28. června zacvičit s Veronikou naposledy. Máme ovšem přislíbeno, že od září 2008 budeme ve cvičení aerobiku  s Veronikou pokračovat.
     Pro ty, kteří nevědí o jakém že to cvičení je řeč, jenom v krátkosti:
     Aerobic je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Tolik odborná definice.
      Laicky řečeno je aerobic směsicí tance a rytmiky sladěné ve více (či méně;-) náročný choreografický celek. Sestavit cvičební hodinu tak, aby  zaujala cvičence, přinášela jim radost a byla jim ku prospěchu a ne ke škodě, je opravdovým uměním. Verča to vše dokáže, na každou hodinu je perfektně připravená, dovede povzbudit a vyburcovat cvičenky tak, že je radost pohledět na to, jak vedle sebe cvičí maminka s dcerou, mladá holka i žena v nejlepším věku. Že jsou její cvičební hodiny opravdu na vysoké úrovni dokazuje to, že na její aerobic dojíždějí i cvičenky z Troubska a z Rosic.
     Pochvalu si ovšem zaslouží i všechny cvičenky: „Holky jste fakt skvělý“ !!!!
Jar.Bar.
   
 
Připojuji se za omické muže. Na 100% souhlasím, aspoň nám nikdo dvakrát týdně nebere ovladač od TELEVIZE!!
starosta
 
P.S. doneslo se nám, že se jedná o zástup za Veroniku po dobu její nepřítomnosti, abychom nevyšly ze cviku. Je to na dobré cestě, dokonce i během prázdnin by se dvakrát týdně cvičilo, a v úterý by nás cvičil chlap Roman Ondráček ve čtvrtek jeho kolegyně. Sledujte vývěsku, kde Vám přineseme bližší informace.
 
Přijďte si zacvičit, je to bezvadné odreagování od všech stresových situací, budete se cítit skvěle a navíc upevníte své zdraví a nebudete muset platit za drahé léky a návštěvy u lékařů. Všem doporučujeme i mužům.
Andrea a Jarka

Prázdniny jsou za dveřmi
 
Dva měsíce odpočinku pro celou rodinu, nebo devět týdnů starostí? Úkol naplánovat dětem dlouhé prázdniny nebývá tak snadný, jak se na první pohled zdá. "Myslím, že zodpovědný rodič se nespokojí s tím, aby své děti poslal kamkoliv, ale hlavně pryč z domova." Jak svým dětem naplánovat prázdniny tak, aby prostřídali co nejvíc různorodých aktivit. Přestože v rámci celého roku by měly být prázdniny především časem odpočinku. Vývoji dětí jednoznačně prospěje, pokud se jejich program zaměří kromě nejrůznějších sportů i na aktivity, u kterých je třeba přemýšlet nebo se seznamovat s novými věcmi. V tomto odpočinkovém období je na rodiče kladena velká zodpovědnost. Možná největší v celém roce, je potřeba dětem dopřát větší možnost zvolit si například letní tábor se speciálním zaměřením, které dítě zajímá.  Například jazykové tábory  - obvykle pojímají výuku netradičně, odlišně od běžného vyučování ve školách.  Výuku střídá  klasický táborový program, sportovní soutěže, táboráky, výlety na kolech. Stále větší popularitu si také získávají tábory s koňmi. Další variantou může být tábor zaměřen na tanec, sport, herectví, zábavu. Program letních vodácko-cyklistických táborů má sportovně poznávací charakter. Je zaměřen na vodácký výcvik a cyklo - turistiku spojenou s výlety. Nechybí ani další sportovní aktivity jako plavání, volejbal, fotbal, softbal, noční hry apod.
Místo pláže na hrad
Zpestřením může být i zájezd či výlet do zahraničí, kde děti kromě relaxace u moře poznají i zajímavá historická místa. Pokud si takové prázdniny nemůžete dovolit, naplánujte si poznávací výlety po tuzemsku. Možná zjistíte, že sto kilometrů od vašeho domova se skrývají místa, která byste u Jadranu jen těžko hledali. A  určitě i odpočinkový pobyt u babičky není špatná varianta  na pár prázdninových dní.
Nepřehlížejte přání dětí
Při plánování prázdninového rozvrhu je důležité, aby se snaha rodičů připravit svým potomkům co nejzajímavější program nerozcházela s přáním dětí. Vyvážený plán by měl být kompromisem mezi výchovným záměrem rodičů a dětskou představou o tom, jak nejlépe strávit tento nejkrásnější čas v roce. Je s podivem, že někdy děti chtějí prožít obyčejné události, jako jít s tátou na ryby, ukázat mamince, jak se hledají drahokamy, toulat se jen tak přírodou a povídat si s rodiči. A přesto tato dětská přání nejsou mnohdy vyslyšena. Neměli bychom  zavrhnout společné aktivity jako výlety a hry. Tak milé ratolesti, vám všem přejí krásné prázdniny, prožité ve zdraví, se spoustou zážitků, plné dobrodružství a radostí.                               
 
 Andrea Zahr.
 

K N I H O V N A
 
Již v dřívějších číslech zpravodaje jsme se zmiňovali o změnách k lepšímu v naší místní knihovně. Jsme ve fázi,
kdy ještě stále ve spolupráci s paní knihovnici Kubíkovou z Modřic,  zpracováváme evidenci knih, které jsme v knihovně měli. Knihy nečtené, už staré jsem nabídli občanům. V rámci výměnného fondu mezi knihovnami a v rámci rozšíření nabídky pro vás spoluobčany jsme zakoupili knihy nové. Nové knížky  budeme kupovat v pravidelných intervalech, z nabídek které nám chodí každý měsíc.
Jen pro příklad pár nově zakoupených  titulů:
Mirelle Calmel :Lady Pirat – Ve službách krále Díl I
                                             -  Zahrada stínů Díl II
Jackie Collins : Milenci a mstitelé;  Harlan Roben : Mrtvá z Nevady;
  Jan Cimický : Trápení lásky; Naďa Horáková : Pro jméno a čest;
     Martin Walter : Absolutní trest; Mary Higgins Clarkova : Neznámý v pozadí
Jacky Trevane : Neviditelné ženy;  a  spoustu dalších.
                                                                                            Těšíme se na vaší návštěvu
 
***************************************************************************
M A T E Ř S K Á    Š K O L A
      
   Jako vždy v tuto dobu organizuje mateřská škola akce k blížícímu se závěru školního roku. Chystáme se na výlet do Dinoparku Vyškov, samozřejmě nevynecháme ani prohlídku místní ZOO. Na příští středu se mohou děti těšit na „výcvik mladých hasičů“ pod vedením pana Bučka s ukázkou hasičské výstroje a techniky. Proběhne také pravidelná školkovská olympiáda.
         Ani v průběhu školního roku se děti nenudily. V zimním období se konal 3 měsíční plavecký výcvik. Pro jeho oblibu a kvalitu jej zařazujeme v příštím roce opět a tentokrát dvojnásobný počet lekcí. Děti mají tímto způsobem možnost naučit se mnohem víc a podstatně své plavecké dovednosti zdokonalit. (Proběhne v měsících únoru až červnu).
         Od pololetí jsme na přání rodičů začali s výukou angličtiny pod vedením paní Lucie Žigárdiové. Děti se tak hravou formou seznamují se základy tohoto jazyka. Protože spokojenost vidíme na obou stranách v září budeme pokračovat. Výuka probíhá díky značné finanční podpoře manželů Olejárových. Svůj čas a hodně trpělivosti poskytuje paní učitelka Aneta dětem, které mají zájem se naučit hrát na flétnu. Tato činnost je dost náročná, vyžaduje značné soustředění dětí. Svoje pokroky všichni společně předvedli na besídce ke Dni matek.
         I v tomto školním roce nás pan Karel Plachý doprovázel na cestách do Brna a děti tak měly možnost navštívit řadu kulturních akcí. Úspěšní zahrádkáři, a nejen oni, přilepšují dětem do školní kuchyně např. jablky – paní Havlíčková, třešněmi – paní Pelikánová, ta nám také ušila nové návleky, sladkostmi – paní Sedláčková. Vzhled okolí mateřské školy se v jarních měsících změnil díky novému plotu, který zařídil pro MŠ pan Vrzla ve spolupráci s firmou Moravské zahrady.
          Závěrem bychom rádi vedle přání všeho dobrého našim předškolákům při jejich vstupu do základní školy chtěli také moc poděkovat za spolupráci, zájem a vstřícný přístup k jakýmkoliv požadavkům mateřské školy Obecnímu úřadu Omice, zejména panu starostovi Radovanu Puklovi.        
                                                                     Všem krásné léto přeje kolektiv mateřské školy                  
 
Rádi bychom dodali ještě jednu pochvalu co se týče místní MŠ, paní Mileně Slovákové a paní Marii Uhříčkové a to jménem spokojených omických důchodců, kteří odebírají obědy ze školní jídelny. Obědy jsou moc dobré a velmi cenově výhodné.

Základní umělecká škola oznamuje: Zájemci o výuku hry na kytaru a zobcovou flétnu ve školním roce 2007/2008 si můžou vyzvednout přihlášku v místní hasičce v úterý 26. 6. 2007od 12:00 do 16:30 hodin a
ve čtvrtek 28.6. 2007
 ve 14:00 hodin.
                          Stackeová
 
 
 
O Z N Á M E N Í 
 
pro všechny malé i velké zájemce.
Ve středu 20. 6. v 10:00 hodin bude na velkém hřišti předvedená hasičská technika, děti si můžou vše prohlédnout na vlastní oči a vše vyzkoušet na vlastní kůží. Tuto akci přislíbil a zorganizoval ve spolupráci s paní ředitelkou Křížovou ,  pan Bůček ml. pro děti z naší MŠ, ale nejen pro ně.
                                        
                                                Těšíme se na vás
I N Z E R C E :
 
 
Prodám levně rotační motorovou sekačku na trávu. (bez pojezdu)
Mounfield (4 koně).
Tel. 724 921 328
 
 
Firma SAIMOM nabízí:
●  Nové žulové pomníkové sestavy
●  Krycí desky různých tvarů a odstínů vše v žulovém provedení
●  Renovace starých terasových pomníků, rámů, krycích desek a to technologií         broušení do hladka
●  Konzervace proti znečištění
●   Zlacení, stříbření písma a jiné úpravy dle vašeho přání
kontakt na kamenickou firmu SAIMON:  606 710 325

Dětský den

 
Aby si i omické děti mohly užít oslav svého svátku, uspořádali v sobotu 2.června Sbor dobrovolných hasičů společně se Sokolem Dětský den. Celá akce začínala ve 14 hodin u hasičské zbrojnice, odkud postupně vyrážely malé skupinky dětí po předem určené trase na velké hřiště. Jak po trase,tak na hřišti,byly pro ně připraveny jednotlivá stanoviště, na kterých musely plnit určené úkoly, které prověřily jak jejich obratnost a sílu, tak i různé vědomosti o přírodě apod. Výkon z každého stanoviště jim byl zaznamenán do osobní kartičky,  kterou po absolvování všech disciplín odevzdaly a porota pak vyhodnotila nejlepší soutěžící v kategoriích předškoláků, mladších žáků a starších žáků. První tři v každé kategorii pak dostaly různé ceny od pořádajících organizací a sponzorů. Pro všechny děti potom bylo samozřejmě zajištěno zdarma občerstvení a měly i možnost opéct si u táboráku špekáčky.
Celkem se na akci zúčastnilo 32 omických dětí, menší účast byla patrně zapříčiněna nejistým počasím, když se nám krátce před startem přes Omice přehnala silná dešťová přeháňka.
Rád bych tímto také poděkoval všem kteří nám pomáhali se zajištěním Dětského dne a samozřejmě také všem sponzorům.

Soutěž mladých hasičů

 
Hned následující sobotu 9.6. uspořádali omičtí dobrovolní hasiči na velkém hřišti soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče. Celá soutěž začínala v 9 hodin a soutěžící družstva byla rozdělena do dvou kategorií podle věku soutěžících.
 
V kategorii mladších žáků se na start postavilo celkem 8 družstev, včetně místní omické hasičské omladiny. Ve starších žácích bylo na startu 5 družstev. V této kategorii Omice bohužel zastoupení neměly. Všechny děti se do soutěžení pustily s vervou jim vlastní a předváděly pěkné sportovní výkony. Je zajímavé,že nakonec se v obou kategoriích na prvních třech místech umístila stejná družstva, dokonce ve shodném pořadí. Takže jak v mladších tak ve starších žácích zvítězilo družstvo z Blučiny, druhé byly Bratčice I a na třetím místě Střelice. Omické děti skončily na neoblíbeném čtvrtém místě.
Je jen škoda, že si jen málo omických občanů udělalo čas a nepřišli se na soutěžící děti podívat ve větším množství.
 
                                                                       Za Sbor dobrovolných hasičů
                                                                                  Jirka Brzobohatý
           

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci červnu oslavují svá životní jubilea.
 
         Zvláště pak přejeme:
                            paní  Františce  HALUZÍKOVÉ
 
                           paní  Hedvice   ŚUSTEROVÉ
 
                          panu  Ladislavu   RŮŽIČKOVI
 
                         paní    Ludmile  KASHTANOVÉ
 
                        panu   Milanu   KŘIVÁNKOVI
 
                        panu   Luďku  SKLÁDALOVI
 
                       paní   Zdence  JANOUŠOVÉ
 
                              Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
******************************************************************************************************************************************************
INZERCE
 
 
Firma MADREV s.r.o,
 
Hledá pro svoji provozovnu v Tetčicích (hájenka samota)
 
Administrativní pracovnici – účetní
 
Požadujeme komunikativní znalost NJ, řidičský průkaz sk. B a auto výhodou. Praxe není podmínkou.
 
Předpokládaný nástup
Červenec – srpen 2007
 
Pracovní doba 7:00 – 15,30
 
Kontakt na t.č. 602 565 850
 
 
 
===========================================================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet zobrazení: