Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 5/2007

Ročník  XIII.       5/2007      květen

 
=============================================================================================== ===================
informace z radnice. ….; hasičská soutěž…; den matek….; a další zajímavosti
===================================================================================================================
 

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“

Stříbrné omické ženy – zleva Eva Růžičková, Petra Uhlířová, Míša Paterová, Kristýna Kadelová,
Sylvie Havlíčková, velitelka družstva Svatava Paterová a dva maskoti. Ještě chybí jedna členka družstva – Simona Hudíková.

Informace z radnice
 
Dne 3. 5. 2007 se konalo II. veřejné zasedání Zastupitelstva obce, na programu bylo, mimo stálých bodů:
      ▪ projednání výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci MŠ  Omice
  
      ▪ projednání pravidel prodeje a pronájmu obecních pozemků
 
      ▪ projednání žádosti a vyjádření se k záměru firmy VODAFON – postavit stožár na pokrytí      signálu, spoluúčast firmy Telefonika 02
 
    ▪ projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006 (tento bod byl z technických důvodů  vypuštěn a bude na pořadu III. veřejného zasedání – návrh je vyvěšen na Úřední desce)
 
 ▪ projednání veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a MÚ Šlapanice o přestupcích a aktuální ceník   za tuto službu
 
      ▪ výběr stavební firmy na výstavbu chodníku na Zabitých.
 
Obec zakoupila štěpkovač dřevní hmoty, který bude sloužit i pro potřeby občanů
V příštím čísle Zpravodaje Vám pan starosta podá bližší informace.
 
Od pondělí 28. května 2007 bude v zasedací místnosti OÚ Omice probíhat prodej vyřazených knih za cenu 2,- Kč/kus.
Prodejní doba bude ve 22. a 23. týdnu následovně:
                                   Pondělí      9:00  –  11:00       odpoledne  16:00  -  18:00
                                   Úterý         9:00  -   11:00
                                   Středa       9:00  -   11:00        odpoledne  16:00  -  18:00  
 
 
Veterinární lékař pan MVDr. Mach oznamuje občanům, kteří mají zájem o očkování prasat proti července, očkování králíků a případně ještě o očkování psů proti vzteklině, či jiné veterinární služby, aby se nahlásili na Obecním úřadě v Omicích ( tel. č. 546 412 816) nebo u pana Bohuslava Hájka, Brněnská 77.
 
Vakcinace proběhne ve středu 23. května 2007 od 14:00 hodin!!!
 
 
INZERCE:
 
     Daruji koťata!!!
 
Mám k odběru za 14 dní
čtyři koťata. Tel: 607 205 037
 
                                 

                        Příroda v okolí obce – Omický hájek  

 
        Chtěl bych vám přiblížit místa v krajině,  která místní jistě znají a která možná na první pohled vlastně nevypadají,  že by stálo za to je jaksi chránit,  zkrátka cosi tam roste, asi tam i něco běhá nebo leze…
      Přesto s nimi počítáme při svých procházkách, rádi se díváme,  jak mění své barvy v průběhu roku, s dětmi můžeme hledat cestu divočinou nebo místo s  krásnou vyhlídkou. Tu si můžeme užít u   přírodní památky  ,, Na hájku´´.
      Dle popisu bylo chráněné území zřízeno k ochraně zbytku společenstev stepních a lesostepních postagrárních lad, s řadou vzácných a chráněných  teplomilných druhů rostlin i jako místo bohaté populace motýlů.
     Území s opuštěným lomem na granodiorit je ostrůvkem  přírodě blízkým s podrostem bukových doubrav. Jmenovitě:  ovsík vyvýšený, hvozdík svazčitý, čičorka pestrá, rmen barvířský, rozrazil klasnatý, smldník alsaský , čekanice porýnská, lnice květel, chrastavec rolní, štírovník růžkatý a dalších asi 70 druhů.
      Snad nejvýraznějším zástupcem býval také  koniklec velkokvětý, jehož zmizení zřejmě souvisí s negativními vlivy, které na poměrně malé území působí  - zarůstání dřevinami, tvorba travního drnu z důvodu nesečení a jistě i vyrývání. Z dalších špatných vlivů lze zmínit rozrůstání akátu, zanesení nepůvodních druhů rostlin ze zahrádkářského odpadu nebo používání agrochemických látek v okolí.
      Na každé chráněné území  je zpracován plán  péče ( z kterého ostatně čerpám ) a ten stanoví,  co by se v území mělo i nemělo vykonávat, aby se hodnota přírodního prostředí  udržela a zlepšovala.
  Pro začátek by tedy stačilo pravidelné sečení nebo spásání, odstranění akátu a probírka dřevin v horní části území.
  V současné době je chráněné území včleněno do rozsáhlého soukromého pozemku, kterému zřejmě brzy bude vévodit na místní poměry objemná stavba s problematickým umístěním v těsné blízkosti chráněného území. Volný přístup zůstane zachován a okolní pozemky prohlásil vlastník upravit tak, aby jejich charakter a porost odpovídaly charakteru dané lokality.
      Omický hájek je pěkným a vděčným místem pro místní i cizí návštěvníky. Je v společném zájmu o toto místo pečovat – dohlížet na slibované úpravy a pod odborným dohledem je také možné provést navrhované zásahy ve prospěch území. Třeba i s pomocí mladých zájemců o takovou činnost.  Najdou se ?  
 
                                                                         Zbyněk Lukavský
 
 

Nájezd kobylek

 
     Tyhle ty „kobylky“ nemají nic společného s přírodou. Takový název jsem zvolil místo obvyklého „A zase se kradlo“
     Během jedné noci ( 8. 5.) navštívili zloději několik domů. Novostavbu u Hájku, kde ukradli stavební nářadí značné hodnoty. Planžetou pravděpodobně otevřeli vchodové dveře na ulici Brněnská a ukradli 3 bundy pověšené v předsíni, jít dále do domu jim asi strach nedovolil. Na dvoře domu na ulici Pod vinohrady prolezli celé auto, které nebylo uzamčené ale nepochodili, nebylo tam nic co by se jim hodilo. Tu noc štěkali psi snad po celé vesnici.
     Co dodat? Krade se čím dál víc. A co teprve až stát přijde na to, že různé sociální dávky, které dává různým nefachčenkům, jsou vyhozené do luftu?
Lon.Jun.


Něco pro zahrádkáře  

Aksamitník: doktor z přírody

 
 
Oblíbenou letničkou je aksamitník – lidově a běžněji afrikán. Tato pěkná a barevně výrazná kytka je nenáročná, navíc chrání další rostliny proti hmyzím škůdcům. Osvědčilo se například vysázet aksamitník pod růže, abychom vypudili pilatku listovou vyvolávající svinování lístků.
 
 Afrikán se činí i na záhoncích – spolehlivě vypudí háďátko, které řádí na cibulích česneku, kořenové zeleniny, ale také u narcisů, jiřin apod.
Proti hnilobě i hmyzu
Vidíme-li, že napříč rozříznutá cibule narcisu má nepravidelné zahnívající hnědé kruhy, tak si můžeme být jisti, že jsou napadené kořenohubem zhoubným. Cibule česneku jsou zase nažloutlé a uhnívají. Bránit se můžeme tím, že lopatkou vybereme napadené rostliny i s trochou půdy a na jejich místo vysadíme aksamitník – napadení se dál nerozšiřuje.
U mrkve nemoc poznáme podle zduření tenkých kořínků. Opět pomůže aksamitník.
Velké škody ve sklenících má na svědomí molice, která dokáže zdecimovat úrodu rajčat, paprik i okurek. Také proti ní pomůže dostatečný počet afrikánů zasazených mezi tyto plodiny.
S molicí se setkáváme i u pokojových květin a v truhlících za oknem. Lékařem je i v tomto případě rozkvetlý aksamitník v kořenáčích, který rozmístíme mezi napadené rostliny. Mějme však na paměti, že nestačí jen „vyhnat“ okřídlené formy škůdce, ale afrikány je třeba nechat na místě co nejdéle, dokud se čtyři vývojová stadia postupně nepřemění v „bílé motýlky“. To trvá asi tři týdny.
U truhlíků se vyplatí smísit výsadbu často napadených pelargonií či fuchsií s aksamitníkem. Nato bychom tedy měli pamatovat ještě dříve, než se pustíme do výsadby truhlíků.
Vysejte ještě teď a malé rostlinky můžete v červnu přesázet k uvedeným rostlinám. Semena poskytne našim čtenářům šéfredaktor a můžete si je vyzvednout u pí Bartoňkové. Budeme rádi, když se s námi na podzim podělíte o zkušenost s těmito rostlinami.
Na podzim všechny rostliny vytrhejte a zaryjte do skleníku. Desinfikuje půdu.
Lon.Jun.

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“

 
V sobotu 12.května se na omickém velkém hřišti konal již 9. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce Omice“ v požárním útoku ženských a mužských družstev. Hasičské soutěže v Omicích mají dlouhou tradici, probíhají každoročně již od roku 1983, od roku 1998 převzal jejich záštitu přímo starosta obce, který také vždy předává vítěznému družstvu krásný putovní pohár.
Za pěkného počasí se začaly v sobotu dopoledne na hřiště sjíždět jednotlivé hasičské jednotky a k velké radosti všech pořádajících se nakonec na start postavila celkem 4 družstva žen a 13 družstev mužů (3x Dolní Kounice, Ketkovice, Újezd u Rosic, Říčany, 2x Hlína, 2x Střelice, 2x Březník, Brno-Slatina, Neslovice, Mělčany) .                     Samozřejmě v obou kategoriích nechyběli ani zástupci naší obce.  Každé sedmičlenné družstvo mělo za úkol dopravit pomocí čerpadla PS-12 a hadicového vedení vodu z nádrže k terčům vzdáleným 75 metrů od základny a tyto srazit v co nejkratším čase.
Po dvou hodinách plných nádherných sportovních výkonů bylo dobojováno. Mezi ženami se stalo vítězem družstvo z Dolních Kounic (dosáhly času 26,7 sekund), na druhém místě byly ženy z  Omic (čas 36,2 s.), na třetím Střelice (čas 37,5 s.) a čtvrté místo obsadily ženy z Březníku. Vítězem mužské soutěže a současně držitelem putovního poháru se stalo družstvo mužů z Újezdu u Rosic (dosáhli času 18,3 sekundy), následovali muži z Dolních Kounic I. (čas 18,8 s.) a třetí byli loňští vítězové z Brna-Slatiny (čas 19,0 s.). Bohužel omické družstvo mužů postihla při útoku smůla a rozpojilo se jim hadicové vedení, takže nakonec skončili až na čestném posledním místě.
Na závěrečném slavnostním nástupu všech družstev předal starosta Sboru dobrovolných hasičů p. Čestmír Patera společně s místostarostou obce p. Zbyňkem Lukavským (který zastupoval nepřítomného starostu obce) vítězným družstvům poháry a všem zúčastněným jednotkám diplomy. Společně jim poděkovali za jejich účast a vyjádřili naději, že se všichni potkáme zase za rok na 10.ročníku naší soutěže.
Na závěr bych rád poděkoval všem omickým hasičům kteří se podíleli na přípravě a průběhu soutěže za jejich práci. Také bych rád poděkoval paní Mirce Kroutilové a Janě Kadelové za jejich neocenitelnou pomoc v bufetu a samozřejmě také našim časoměřičům - pánům Zbyňkovi Holešovskému st., Jindřichu Chlupánovi, Jaroslavu Kroutilovi st. a Ladislavu Židlovi za jejich profesionální přístup a přesnost při měření dosažených časů.
Všem divákům děkujeme za návštěvu a zveme příznivce hasičské sportu na 9.června opět na velké hřiště, kde bude od 9 hodin probíhat Dětská hasičská soutěž také s účastí omického družstva. Tak neváhejte a přijďte podpořit omickou omladinu v jejich boji o co nejlepší umístění.
 
Za Sbor dobrovolných hasičů 
                               Jirka Brzobohatý
 
 
Předání ceny vítězům z Dolních Kounic.

                   Historie Dne matek
                         
Druhá květnová neděle - Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek.
V něm se zrcadlí jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti. Z toho vyplývá, že tento svátek je svátkem převzatým.

Z pramenu historie
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám – dárkyním života. I později se svátek matek uznával například v Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday). Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se o druhé květnové neděli. V našich končinách měl Den matek poněkud pohnuté osudy.
Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, ale s příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen (MDŽ). Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle udržovala navzdory oficiálním nařízením vládnoucí ideologie. Svobodně jsme se k oslavování květnového Dne matek vrátili až po roce 1989.
 
Naše děti si připravili pro maminky besídky a to jak v naší mateřské škole ve čtvrtek 10. 5. 2007, tak i Omické děti ze  základní školy  Troubsko, jejich vystoupení se konalo v neděli 13. 5. 2007 v Katolickém domě v Troubsku.  Děti byly moc šikovné, vystoupení se velmi povedly  a určitě všechny maminky potěšily. Proto dovolte za všechny maminky našim dětem poděkovat.  A  všem maminkám ještě dodatečně popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, lásky a sluníčka, spoustu vyplněných přání.
 
Foto z vystoupení v Troubsku
 
Přání maminkám od dětí z Mateřské školy Omice

 
    SDH a TJ SOKOL V OMICÍCH
 
zve všechny děti na
 
D Ě T S K Ý     D E N
 
který se bude konat v sobotu
 
2. června 2007
zahájení je ve 14:00 hod.
 
sraz účastníků u hasičské zbrojnice
odkud povede krátký pochod na velké hřiště v Omicích. Pro všechny účastníky je zajištěn zábavný program se spoustou soutěží o sladké odměny. V případě nepřízně počasí se dětský den přesouvá do místní sokolovny.
 
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
 
 

 

Pálení čarodějnic - původ a historie

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30.dubna na 1.května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy.
O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi. Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí "honu na čarodějnice". Miliony nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.
 
II. Slet čarodějnic a čarodějů v Omicích,
který se konal 28. 4. 2007 na velkém hřišti.
Sešlo se nás, nebo lépe řečeno slítlo se nás v hojném počtu. Doufáme, že si malé čarodějnice a malí čarodějové pořádně zasoutěžili a příjemně se pobavili.
 
Soutěžilo se v různých disciplínách, jako například let překážkovou dráhou, hod koštětem na cíl, přebírání brouků,  počítání žížal, a jiné.
    
Všichni účastníci soutěží byli sladce odměnění – bonbóny, lízátky a čokoládovou medaili.
Po té jsme si opekli buřtíky. Za doprovodů Omických Bardů a našich šikovných dětí – mladých hudebníků si u ohně zazpívali.
 
 
Děkujeme všem za účast, organizátorům za jejich čas a sponzoru – Obecní úřad Omice za pohoštění.
 
A příští rok zase ahoj.                                                                   Omické Čarodějky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blíží se léto,
 
určitě se nás najde dost smrtelníků, kteří občas zjistíme, že máme nějaké to „kilečko“  navíc a to se nám vůbec nelíbí a tak  bude potřeba  to tělo zformovat a posílit. Jisté možnosti tady jsou „fitka“, posilovny, dále mě hned napadá – dííííky za slečnu Veroniku z Rosic, která za námi pravidelně 2x týdně přijíždí na hodinu aerobiku.
Velmi mě pobavil a potěšil  článeček, který jsem našla v jedné knize. Že už i naší předci přemýšleli o tom, jak pečovat o své zdraví a  jak docílit toho mít hezkou „figuru“.
Všem těm, kteří mají snahu,  přeji hodně úspěchů a výdrž.
                          Andrea Zahr.
 
 
Vybráno z knihy „ZNEUZNANÍ EDISONI“
Burlotova skříň – pomáhá procvičit a zesílit nejrůznější svalové skupiny. (1890)
Procházku po bytě může vykonati každý, kdo použije zde zobrazeného přístoje.
Pro zvýšení účinku doporučuje se pěstovati toto cvičení bosou nohou, stejně jest možnost upevnit na ramena tornu s jistou zátěží.
 
 
 

Běžecké trenažery (2007)

Běhací pás umožňuje chůzi i běh - přirozenou formu pohybu každého člověka. Běžecké trenažery jsou posilovací stroje vhodné jak pro starší osoby, tak i pro osoby s nadváhou. Cvičení na běžeckých trenažerech působí velice pozitivně na oběhový systém
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci květnu oslavují svá životní jubilea.
 
         Zvláště pak přejeme:
                           panu   Vladimíru  HORÁČKOVI  sen.
 
                           paní   Květoslavě  BRZOBOHATÉ
 
                          panu  Ladislavu  ŽIDLOVI
 
                         panu  Květoslavu HRABOVSKÉMU
 
                        panu  Michaeli  RYCHNOVSKÉMU
 
                        panu Františku  LEIGEBOVI
 
                       panu  Karlu  BARTOŇOVI
 
                      paní  Evě  SKLÁDALOVÉ
                            
                             Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
 
 
OPUSTILA NÁS
 
     Dne 28. dubna 2007 nás náhle opustila ve věku 70 let paní
 
Marie   STEHNOVÁ
Omice - Dvorek
Rozloučení proběhlo v sobotu 12. 5. 2007 v Nové smuteční síni ve Zbýšov u Brna.
 
Čest její památce
 
***********************************************************************************************************************************************************************
 
Ordinace MUDr. Mádrové v Omicích:
 
 20. června 2007 
 
Tato ordinace bude poslední, paní doktorka již nebude do Omic dojíždět. Změnila se situace, zlepšilo se spojení do Troubska, kde má být údajně v nejbližších dnech otevřena lékárna.
Nezbývá než MUDr. Mádrové poděkovat za její vstřícnost a péči. Na vyšetření a pro recepis se bude muset holt jezdit na Zdravotní středisko do Troubska.
 
======================================================================================================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet zobrazení: