Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 4/2007

 
O m i c k ý

 zpravodaj

 
 
Ročník  XIII.       4/2007      duben
 
=====================================================================================
informace z radnice. ….;   slovo starosty…..; rozhledna na Hlíně….; a další zajímavosti
=======================================================================
 
 
Jarní počasí vylákalo děti a  Omické Bardy do přírody, více se dočtete uvnitř časopisu
 

RADNICE INFORMUJE:
 
Od 1.4.2007 se opět mění organizace Lékařské služby první pomoci, tedy lékařské pohotovosti. Doposud využívali obyvatelé správního obvodu Šlapanice služeb FN Brno. Od 1.4.2007 zajišťuje LSPP pro náš obvod Úrazová nemocnice Brno.
 
LSPP pro dospělé:
Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6
 
Časové vymezení: po – pá  19.00 - 07.00 hod
                                So, ne, svátky – nepřetržitě
LSPP pro děti:
Dětská poliklinika Žerotínovo nám. 4/6 Brno ( Bílý dům)
 
Časové vymezení: po – pá  16.00 – 07.00 hod
                                So, ne, svátky   nepřetržitě
LSPP zubní:
FN u Sv. Anny Brno, Pekařská 53
 
Časové vymezení:  po – pá  15.30 – 07.00 hod
                                 So, ne, svátky  - nepřetržitě.
 
Můžete využívat pohotovostní služby v nemocnici v Ivančicích:
Ve všední dny:  od 16. 00  do 21.00;   
soboty, neděle, svátky: 9.00 – 21.00
zde je ta výhoda, že vám všechna nutná vyšetření provedou přímo v nemocnici na odděleních
 
Služby zůstávají ve stejném rozsahu jako dříve, navíc je zajišťována služba ohledání zemřelých.
RZS – rychlá záchranná služba zůstává beze změn, tedy
tel. čísla 155, případně 112
Přesné informace včetně telefonů  bude vyvěšena na vývěskách obecního úřadu a na informačním kanále TKR.
 
Na závěr podotýkáme, že stále platí ustanovení zákona o péči o zdraví lidu, kde je zakotveno právo občana na poskytnutí zdravotní péče a svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. V praxi to tedy znamená to, že i když přijedete na pohotovost do FN Bohunice, nesmí Vám nikdo ošetření odmítnout.
Zároveň se omlouváme za pozdní informaci. Zpoždění je zapříčiněno složitým jednáním mezi obcí s rozšířenou působností Šlapanice a poskytovatelem LSPP.


Slovo starosty.
------------------

Zase se přehoupl další měsíc a zima je snad již definitivně za námi. Razantní nástup jara a takřka letní teploty však jdou ruku v ruce se zvýšeným nebezpečím požáru. Rád bych proto upozornil občany na nutnost zvýšené pozornosti při jarním pálení klestí a různých zahradních zbytků. Zastupitelstvo zvažuje koupi štěpkovače dřevní hmoty připojitelného za traktor, bude tedy možno tento odpad likvidovat podstatně ekologičtějším způsobem. Pozor bude také nutno dávat i při každoročním „ pálení čarodějnic“, aby nám nevzplály nejen naše něžné polovičky, ale i okolní porost. Žádám tímto všechny organizátory ohňů, aby věnovali náležitou pozornost jejich uhašení.

Odpad, odpad a zase odpad. Pro velký zájem o velkoobjemové kontejnery bylo před velikonocemi jejich přistavení opakováno. V souvislosti s tím bych rád upozornil, že pneumatiky do těchto kontejnerů nepatří!! Pneumatiky je možno odevzdat na obecním úřadě. Tato služba je zpoplatněna částkou 20,- Kč za kus.
Na OÚ je možno odevzdat i staré televizory a ledničky. Pokud jsou tyto spotřebiče kompletní, tedy včetně přívodní šňůry, odebírají se zdarma. Opět podotýkám, že v otázkách uložení odpadu je možno se vždy na obecní úřad obrátit, rádi najdeme řešení. Připadá mi mnohem jednodušší si několik minut lámat hlavu, než potom najít tento odpad na skládkách v lese.

Při pochůzkách po obci si začínám všímat dalšího velice rozvinutého nešvaru. Ukládání různého stavebního a jiného materiálu na obecní pozemky. Rád bych občany upozornil na existenci veřejné vyhlášky č.1/2005, která, kromě jiného, upravuje poplatek za užívání veřejného prostranství. V některých lokalitách už nelze ani projet, nebo se otočit autem. Proč někdo může přijít zaplatit a druhý ne??? Jedinou cestou k nápravě bude pravděpodobně bedlivé sledování tohoto „dočasně“ uloženého materiálu a následné vyměření a vymáhání poplatku.

Další věc, která se mi nelíbí, je parkování aut u šenku Modrá růže a vedle rampy samoobsluhy. Zvláště v odpoledních hodinách se zde nemůže vytočit autobus a hrozí poškození zaparkovaných aut. Budeme muset najít nějaké řešení, řidiči autobusů si stěžují, že se nedá ani projet kolem samoobsluhy. Parkování vozidel na veřejných cestách je také jeden z problémů, na který se budeme muset zaměřit.

A protože se nám kvapem blíží máj lásky čas, přeji všem čtenářům krásné, pohodové jarní počasí a hodně lásky a porozumění.

Radovan Pukl


Co se děje v místní knihovně
 
     Občané, kteří navštěvují místní knihovnu a ti, kteří byli ve středu na radnici, když ordinovala  paní Dr. Mádrová, si jistě povšimli, že se něco děje v místní knihovně.
    Naše paní knihovnice Hedvika Ourodová ve spolupráci s vedoucí městské knihovny v Modřicích paní Miroslavou Kubíkovou se pustily do záslužné činnosti. Vyřazují knihy o které čtenáři neprojevili delší dobu zájem a nahradí je knihami novými. Seznamy knih v místní knihovně budou počítačově zpracovány. Měl by tak být větší přehled o knihách, zda jsou vypůjčené nebo si je můžete půjčit si pak budete také moci zjistit na wwwomice.cz
    Při této příležitosti vyzýváme občany, kteří mají vypůjčené knihy z místní knihovny, aby je urychleně dočetli a vrátili. Tyto knihy budou také zaevidovány.
A co bude s vyřazenými knihami? Připravuje se akce, budete včas informováni, tyto knihy nabídneme zájemcům za symbolickou cenu 2,- Kč. A ty knihy, které se neprodají, skončí ve sběrně.
     V příštím čísle Zpravodaje přineseme další informace a seznam nových knih. Je nám jasné, že v dnešní době knihu nahrazuje internet, ale pomalu se nám blíží doba dovolených a dobrá kniha by mohla být výborným společníkem na cestách.
 
Jar.Bar

Klíště obecné - Ixodes

A je tu opět doba klíšťat a protože opakování je matka moudrosti, tak připomínám


Klíšťata jsou cizopasníci. Patří mezi roztoče a na světě se vyskytuje kolem 650 různých druhů.

Ústní ústrojí klíštěte tvoří hypostom obklopený dvěma čelistními makadly, nástroj přizpůsobený rychlému proniknutí do kůže a nasávání krve oběti. Okamžik zakousnutí hostitel zpravidla nepocítí, neboť do rány se současně vylučuje směs látek, které tiší bolest a zároveň brání srážení krve (enzym ixodin), působí rozšíření cévy a oslabují imunitní schopnost těla. Teprve později začne rána nepříjemně svědit.
To už je klíště pevně zakousnuté. Hypostom je navíc opatřen zpětnými háčky, které ztěžují odstranění parazita z rány.Vytahování klíšťat:

1. Desinfekce
2. Odstranění
3. Desinfekce

Klíšťata nejlépe odstraňujeme pinzetou. Před vytáhnutím kůži s klíštětem desinfikujeme (jodovou tinkturou, peroxidem, ajatinem, alkoholem). Klíště uchopíme co nejníže a kývavými pohyby vytahujeme. Klíštětem nekruťte! Nepoužívejte žádné oleje ani krémy, protože se tím zvyšuje riziko vstupu infekce do rány. Kůži po vytažení opět desinfikujte. Pokud se klíště přetrhne, tak zbytek sacího ústrojí v ráně již nezvyšuje riziko přenosu lymeské boreliózy. Místo opět dobře desinfikujte, hlavička většinou během několik dní sama odpadne. Místo přisátí ještě několik dní pozorujte.

Mnoho zdaru a málo přisátých klíšťat.

Dr. Mádrová


Spalování trávy a otevřené ohně v přírodě

Vzhledem k nástupu jara a zvýšenému množství práce na zahrádkách a polích bych rád připomněl zvýšené nebezpečí vzniku požárů při spalování různých zbytků z loňské sezóny apod.. Z oficiálních stránek Hasičského záchranného sboru jsem pro Vás proto vybral pár základních rad a pravidel, jak předejít podobným nemilým událostem.

Spalování trávy
Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším případě i ohrozit životy a zdraví lidí. Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním jednáním při manipulaci s otevřeným ohněm. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. Pálení většího množství trávy předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů. Trávu a listí pálit jen na shrabané na hromadu a s přihlédnutím k okolním podmínkám.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně! Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (Brno -tel.: 950631111 nebo Rosice – tel:950627111) , který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Zakládání ohňů v přírodě
Zvýšené nebezpečí požárů vzniká v přírodním prostředí v období bez déletrvajících dešťových srážek, s mimořádně teplým a suchým počasím. Pro období těchto klimatických podmínek by se měly dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku, to samé platí i pro přírodní prostředí. Lidé by neměli porušovat zákaz táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Spolehlivým iniciátorem požáru je i odhozený nedopalek cigarety, proto je přísný zákaz odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě.

Tolik tedy pár rad ze strany HZS ČR, na které se určitě vyplatí brát zřetel. Pokud by jste skutečně potřebovali spálit nějaké větší množství ať už trávy nebo jiného spalitelného odpadu, určitě se vyplatí kromě HZS JmK dát vědět i na náš obecní úřad nebo přímo mně na můj tel.602 256402, aby se pak nestalo, že vám budou při spalování nějakého odpadu najednou stát za zády červenobílá auta s modrými majáky 

Za dobrovolné hasiče Omice
Jirka Brzobohatý

Bude se letos opakovat rok 1947?

V dubnu 1947 udeřilo extrémní sucho a vedra trvala až do konce srpna, na spoustě míst země přesáhla teplota pětatřicetistupňovu hranici po mnoho dnů. „Bylo vedro jako na Sahaře“, říkají pamětníci. Následky byly veliké, zrno se málo nalilo a předčasně uschlo. Jetele a jiné pícniny z jara zaseté úplně uschly. Brambor bylo málo a veliké kolem čtyř centimetrů v průměru a pro svoji zvadlost byly takřka nepoživatelné.
„Kolísání je přirozené, někdy se dařilo vínu, jindy přišly malé doby ledové“, říká klimatoložka Svatava Křivancová, vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.
Rok 1947 přinesl sucha, ale zároveň i velkou zimu. V lednu a únoru 1948 se mrazy držely kolem – 22 až – 27 0C. Rozbor dlouhodobých klimatických řad ukazuje, že se mimořádné jevy opakují, a to v různé periodicitě.
Pokud tedy letos v létě vyschnou evropské řeky, je dobré si vedle globálního oteplování evropského kontinentu připomenout i sucha roku 1947. Tehdy se na sklonku léta dal u Vídně přejít pěšky Dunaj.
Nemám nic proti vědeckým výzkumům, ale vzpomínám si, jak nás odborníci v sedmdesátých létech minulého století strašili novou dobou ledovou a nyní je na řadě globální oteplování. Tak nevím. Necháme se překvapit, co nám letos počasí provede.
Jar.Bar.Prořezávka stromů

Začátkem měsíce dubna provedla odborná firma
ARBORISTIKA – Pavel Dunáček ze Šlapanic ořezání devíti kusů stromů a pokácení jednoho stromu.

Ozývají se kritické hlasy, že prořezávka u hřbitova byla až moc razantní. Občané byli zvyklí posedět ve stínu lip a natrhat si lípového květu na usušení. Teď jsou všechny spodní větve uřezané a úplně to změnilo ráz krajiny.

Je to těžké zavděčit se všem, snad firma věděla co dělá a


uchránila někoho před úrazem. Nejspíš už byly větve suché a hrozilo zlomení při větším poryvu větru, jako se to stalo nedávno u kostela. Naštěstí haluze nikoho nezranila a nic vážně nepoškodila.
Jar.Bar.

I D E A L N Í

OKNA A DVEŘE
Výroba plastových oken, dveří a zimních zahrad, rolety, žaluzie, parapety, markýzy, sítě proti hmyzu
4 informace proč právě…..
Ideální Okna
Čtyř a šesti-komorové profily systému Gealan S8000, celoobvodové kování, izolační dvojsklo K-1.1 plněné argonem
Ideální cena
Koupí přímo od výrobce můžete ušetřit nemalé peníze, možnost zprostředkování splátkového programu
Ideální kvalita
Naše výrobky jsou stálobarevné (záruka 15let na stálebarevnost), odolné proti poškrábání, snadno udržovatelné, nadčasové a vyzkoušené
Ideální servis
Naše péče o zákazníky nekončí podpisem smlouvy. Pozáruční servis je samozřejmostí. Montáž zajistíme.

Otevřeno: Pondělí 16.30 - 19.00 hod
Středa 16.30 - 19.00 hod
Sobota 7.30 – 12.00

Zbýšov, Masarykova 70, v budově České spořitelny
Tel.: 602 122 347, 732 482 568
e-mail: oknazbysov@seznam.cz

Fa. R E F I Z O

RE- alitní činnost, zprostředkování, koupě a prodeje Vaší nemovitosti
FI- nanční poradenství, pojištění domácnosti - mimořádné slevy až 35%
investiční, povinné ručení, a jiné produkty
Z- prostředkování spotřebitelských a hypotéčních úvěrů, stavební spoření-
Buřinka, Modrá Pyramida
O- bchodní činnost
Otevřeno: Pondělí 16.30 - 19.00 hod
Středa 16.30 - 19.00 hod
Sobota 7.30- 12.00
Nebo Vás po domluvě rádi navštívíme

Tel: 602 122 347
603 110 516 Zbýšov, Masarykova 70, v budově České spořitelny

Slavnostní otevření rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně


Neděle 29. dubna 2007
ve 13.00 hodin

od 8.00 hodin bude již rozhledna přístupna veřejnosti.

Od 9.30 – oficiální zahájení slavnostního programu

Vystoupí
Ivančický pěvecký sbor pod vedení pana Jana Horkého, dechová hudba Divácká kapela,
Pěvecké a herecké ukázky Divadelního kroužku při SDH na Hlíně
14.00 – 15.30 Koncert Pavla Nováka
od 15.30 – trampská skupina Haluza z Padochova

v 21.30 – slavnostní ohňostroj na počest nové rozhledny♥ Vstup na rozhlednu je v den konání akce po celý den zdarma!

♥ Občerstvení i příjemné posezení v blízkosti rozhledny zajištěno.

♥ Na místě je také možno zakoupit propagační a turistické předměty (pohledy, turistické známky, pamětní účastnické listy apod.)


Účast přislíbila řada významných osobností, přijměte pozvání i Vy

Miloš Dostalý – starosta obce Hlína
P.S. Obec Omice finančně přispěla na vybudování této rozhledny částkou 30 000,- Kč. Není to moc, ale ani málo, některé větší obce nepřispěly vůbec a nebo jen symbolickou částkou.
Věříme, že se rozhledna stane oblíbeným výletním místem omických občanů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavují svá životní jubilea.

Zvláště pak přejeme:
paní Jiřině JEGLÍKOVÉ

paní Boženě KUČEROVÉ

paní Janě HORÁKOVÉ

paní Miroslavě KROUTILOVÉ

panu Janu VIKLICKÉMU

paní Marcele KŘIVÁNKOVÉ

panu Štefanu ŽIGÁRDYMU

paní Jiřině MAJNEROVÉ

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
*****************************************************************************************************************************
Vítáme mezi námi

Manželům Veckovým se narodila dceruška

Anna VECKOVÁ

a manželům Holešovským také dceruška, místo narození Omice,

Sára Jane HOLEŠOVSKÁ

Obou rodinám blahopřejeme a Aničce a Sárince přejeme v životě jen to nejlepší
*************************************************************************************************************
OPUSTILA NÁS

v úterý 24. dubna 2007 se naposledy rozloučíme s paní

Zdenkou KREJČOVOU
Čest její památce
************************************************************************************** *******************
Ordinace MUDr. Mádrové v Omicích:

16. května a 20. června 2007

POZOR: ve dnech 26. a 27. dubna 2007 bude mít paní doktorka na ZS Troubsko dovolenou, akutní případy ošetří na ZS Střelice MUDr. Nováková

=========================================================================== ============================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai: ucetni@omice.cz
Počet zobrazení: 1857