Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 3/2007

Ročník  XIII.        3/2007      březen


slovo starosty. ….;   omické ostatky 2007….., první ročník v mariáši..; blíží se Velikonoce

V sobotu 17. února 2007 se konal v obci masopust. Více se dočtete uvnitř časopisu. 

Slovo starosty

Tak se nám vrátila zima a opět se naplňuje do puntíku lidová zkušenost, že ničím, ani jarem, si nemůžeme být jisti. Vlastně je to docela dobře, protože alespoň to přibrzdí jarní práce a hlavně přírodu, která by měla být přece jen ještě nějaký ten týden v klidu. Díky naší nadmořské výšce jsme na tom ještě dobře. Na jižní Moravě už byly ovocné stromy v plném květu. Jaká bude jejich úroda se dá předpokládat. Kdyby zmrzly švestky v Omicích, to by bylo na podzim v pálenicích smutno.

Snad počasí nenabourá plánovaný úklid obce, který je již dlouhodobě naplánován na pondělí 26.3. a středu 28.3. Žádám tímto všechny spoluobčany, aby na tyto dny dle možností neparkovali svá vozidla na komunikacích. Vím, že tato moje žádost může být v určitých lokalitách těžko splnitelná, proto píši „v rámci možností“. V návaznosti na úklid budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na známých místech v termínu od 30.3. do 1.4. Co do nich nepatří je popsáno na vývěskách u samoobsluhy a na Sokolovně.

 
Snažíme se o co nejlepší nakládání s odpadem, proto mi dost „teče voda ze zubů“, když objevím poblíž některé cesty tu vyhozenou pračku, skříň na lůžkoviny, dokonce akvárium. A to vše při vědomí, že kontejner na železný šrot je za hasičkou, dřevo se dá při troše dobré vůle spálit a kontejnerů na sklo je hned několik. Z toho mi vyplývá, že nepořádek bude na našem katastru „odkládat“  někdo z okolních vesnic, nebo z chat.
 
  Co je ale problém nás omičáků, jsou skládky v lese. Prošel jsem Plaček, Nádavek,  Demlejn…….. Tam všude jsou skládky odpadu ve formě starých jablek, ořezaných větví, v Plačku je dokonce kolo z kamionu a plechový sud.
Jen pro vaši informaci, za tyto skládky hrozí obci pokuta až 2.000.000,-Kč.
Budeme se snažit za pomoci brigádníků a místních firem tyto skládky zlikvidovat, náklady na jejich likvidaci budou vysoké, rozhodně však nižší, než pokuta. Přitom systém likvidace odpadů je v obci na poměrně vysoké úrovni. Zvláštní kapitolou je horní cesta ve Studýnce. Tam se původně několik metrů široká cesta změnila v průběhu let vlivem navážky stavební suti a různého jiného harampádí v poměrně široký plácek. Že to lidem na spodní cestě padá pomalu do domů zřejmě nikoho netrápí. Pokud se podaří tyto černé skládky nějakým způsobem asanovat, nebo aspoň zakrýt zeminou, bude mít zastupitelstvo určitě velmi bedlivě otevřené oči. Pokud si někdo neví rady se svým odpadem, může se obrátit na obecní úřad. Určitě nějaké řešení najdeme.
 
   Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo humanitární sbírku použitého oblečení. Zatímco v jiných letech se této sbírky neměl kdo ujmout, v letošním roce tuto sbírku zaštítí naše dámy sokolky pod vedením paní Mileny Hutirové. Velice mile a příjemně mě jejich iniciativa překvapila. Termíny a podrobnosti této sbírky jsou vyvěšeny na obvyklých místech, přesto připomenu alespoň základní termíny.
-         22.3.2007, čtvrtek od 8:00 do 15:00
-         23.3.2007, pátek od 13:00 do 19:00
-         24.3.2007, sobota od 9:00 do 12:00
 Věci je možno nosit do zasedací místnosti obecního úřadu.
 
  Závěrem bych všem spoluobčanům rád popřál hezké velikonoce a konečně to toužebně očekávané jaro.
                                                                                                                Radovan Pukl

Omické ostatky 2007

            V sobotu 17.2.2007  po několikaleté přestávce opět  vyrazily do ulic naší obce masky, aby všem  připomněly, že končí  rozpustilé období plesových radovánek a začíná dlouhý masopust.  Za veselého vyhrávání harmoniky, doprovázené improvizovaným bubnem,  se maškary rozběhly po jednotlivých domech, aby jejich obyvatele pozvaly na večerní zábavu spojenou s tradičním půlnočním pochováváním basy. Cestou si neodpustily různé taškařice a obchůzku doprovázely vyluzováním hrůzných zvuků na různé „hudební“ nástroje – trubky, houkačky, frkačky a řehtačky. Za své počínání byly odměněny nejen finančním příspěvkem do kasičky, ale i něčím dobrým k snědku, či sklenkou páleného na zahřátí.

            Na masopustní rej ostřížím zrakem dohlíželi dva přísní obecní policajti vyzbrojení pádnými  vařečkami. O tom, jestli se snad v Omicích nedějí nějaké nepravosti, se přišel přesvědčit i sám Svatý Otec, doprovázený jedním ze svých mnoha kardinálů. Na důkaz úspěšné pastorační činnosti se okázale chlubili polepšenou hříšníci, která ještě v nedávné době určitě provozovala ono pověstné nejstarší řemeslo světa. Dohromady spolu tvořili  spokojenou skupinku. Rovněž druhá strana neváhala a vyslala do Omic své zástupce – čerta s čerticí. Zda jim některý z občanů upsal svoji duši mi není známo. Ze šera dávných věků k nám dorazil pravěký lovec s obrovským kyjem a s opaskem plným ulovené zvěře, mimo jiné i s klokanem. Zástupcem temného středověku byl Viking, který se ze svého válečného člunu pravděpodobně vylodil někde na Bobravě. Velký úspěch měla tři žluťoučká kuřata, která byla podmíněně propuštěna z nedaleké drůbežárny, kam se již ale nemínila vrátit. Doprovázelo je růžovoučké prasátko. Po něm znaleckým okem pokukovali dva kuchaři. Za jeho další osud bych nedal ani zlámanou grešli. Smutný umouněný havíř už  asi  zjistil, že ve Zbýšově  se dávno nefárá, a tak se alespoň přišel pobavit. Zástupce vyslalo i nejmenované rejdařství, jehož námořník po obci loboval za rozšíření lodní dopravy. Jako reklamní předmět  zvolil záchranný kruh s nápisem Titanic. Tento parník bezelstně vydával za výletní loď na Jadranu. To mu nevěřili ani dva strašáci, kteří opustili svá strážní stanoviště na nedalekém poli a tvrdohlavě se odmítali vrátit zpět s tím, že se jich stejně nikdo nebojí. Kolem celé této malebné skupinky obcházel smrťák s  kosou v pohotovosti a s nevyzpytatelným pohledem. Vše doplňovalo několik bab blíže neurčeného věku, které vyzbrojené nezbytnými „bombarďáky“ oblažovaly široké okolí. Všichni aktéři se pak k večeru sešli v hospodě Na sokolovně, aby si pochutnali na výborných karbanátcích, doplnili tekutiny a zazpívali si při Poldově harmonice. Vždyť o půlnoci se pochová basa a je konec muziky !

            Když na večerní zábavě nastala ona chvíle, bylo to těžké loučení. Jak zdůraznil pan farář, basa byla zbožná panna, proto toho moc nezanechala. O to více se rozléhal nářek, když byla rozdělena její pozůstalost.  Žal musel mírnit jeden z ministrantů kropením „svěcenou“ vodou. Do konejšení pozůstalých se zapojil i přítomný kostelník. Po důstojném rozloučení byla basa odnesena k dočasnému odpočinku. O tom, že její skon nikdo ze zúčastněných nebral moc vážně,  svědčí i to, že se vesele pokračovalo v zábavě.

            Dovolte mi, abych za pořádající Sbor dobrovolných hasičů Omice poděkoval mladým z Omické chasy, kteří se rozhodujícím způsobem podíleli na úspěšném průběhu letošních ostatků. A to nejen svojí účastí na masopustním průvodě, ale i na pochovávání basy. Dále bych chtěl poděkovat p. Haně Brzobohaté za zapůjčení masek kuřat a p. Jaroslavovi Kroutilovi st. za poskytnutí úborů faráře a ministrantů. Rovněž děkuji p. Ivanovi Medvědovi za zapůjčení nebožky basy,  p. Jindře Hájkové a p. Marii Simonové za pomoc při prodeji  vstupenek. Pořadatelé dále děkují TJ Sokol  Omice za konstruktivní přístup při pronájmu sálu.

            Závěrem celého článku bych chtěl říci, že  Sbor dobrovolných hasičů  se pustil do pořádání ostatků poté, co již několik let o tuto akci neprojevila zájem jiná organizace. Domnívám se, že navzdory časové tísni se svého úkolu zhostil se ctí.  Omice se opět dočkaly návratu jedné ze svých tradic. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Omice

Mgr. Brzobohatý Jaroslav 


Soutěž v mariáši

Pod záštitou obecního úřadu Omice, se dne 3. 3. 2007, uskutečnil první ročník soutěže o „nejlepšího mariášnika“. Účastnilo se celkem 16 hráčů. Vítězem se stal pan Růžička z Ivančic.(na fotografii) Další pořadí bylo 2. místo pan Chlupán (Omice), 3. místo pan Fridrich (Omice),

4. místo pan Dvořák (Žďár nad Sázavou), 5. místo pan Slovák Pavel (Omice). Díky pozornosti sponzorů získali vítězové hodnotné ceny. Prezentace začala v 10 hodin a samotná soutěž v 11 hodin. Účastníci si vybírali z klobouku čísla spoluhráčů.  Soutěž byla na 5 kol a sčítaly se body z jednotlivých kol. V poledne byl pravý hospodský guláš, který uvařil pan Kvasnica. Celkové hodnocení celého klání účastníci  hodnotili jako velice dobré. Na závěr bychom chtěli poděkovat  sponzorům, obsluze v pohostinství a hlavně organizátorovi soutěže panu Josefu Novákovi. Doufejme, že se příští rok sejdeme zase a to ve větším počtu.

Sponzoři:  Obecní úřad Omice, EFEF  s.r.o., pan Vítězslav Vrbka, pan Rostislav Chmelař, pan Miroslav Škarvada, RNDr. Viklická, pohostinství  Sokolovny – pan Stanislav Vaverka.

Lon.Jun.


Velikonoční pomlázka a její tradice

Bez velikonoční pomlázky by to nebyly ty pravé Velikonoce. Chlapci šlehají děvčata, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok, předávají jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví mladého proutku.
 
Tradice velikonoční pomlázky? : Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci i lenivci se časně z rána házeli do vody nebo alespoň polévali, aby se probrali.
Co si představíte pod pojmem pomlázka? : Tento název označuje svazek spletených vrbových proutků, který slouží jako nástroj ke šlehání. Pomlázkou je však také nazýván například výsledek z koledování. Plést pomlázku měl umět každý muž. Do různě velkých pomlázek z různého počtu vrbových proutků (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12) se vplétala červená stuha. Malé pomlázky se nosily stočené v kapse, se středně velkými se chodilo na koledu a těm téměř dva metry dlouhým se říkalo obřadní pomlázky.
Význam velikonoční pomlázky? : O Velikonočním pondělí vstávali chlapci, muži a děti časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná, a veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost, mládí a zdraví. Svobodná děvčata jim za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy koledníci vyšlehali proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domů sousedů, s nimiž nebyli zadobře. Také hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila a ovocné stromky, aby se probudily ze zimního spánku k další úrodě.
„Odplatné úterý” : Dříve se šlehalo pomlázkou i další den, o takzvaném „odplatném úterý”, kdy děvčata oplácela hochům. Někde se místo pomlázky ujímala úkolu pomladění - studená voda. Tomuto zvyku se říkalo „oblévačka”. Říkávalo se, že „prašivý bude ten, kdo nebyl politý vodou”.
Další názvy velikonoční pomlázky: Březové metličky, čugár, dingus, kančúch, metla, mrzkouz, roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla, žila.

Velikonoční beránek

Velikonoční beránek, velikonoční pomlázka, barevné vajíčka a velikonoční zajíčci patří ke klasickým symbolům Velikonoc. Upečte si na Velikonoce svého vlastního beránka:  

Co budeme potřebovat k přípravě velikonočního beránka?

  • 3 vejce
  • 150 gramů moučkového cukru
  • 5 polévkových lžic oleje
  • 5 polévkových lžic horké vody Ohlédnutí II

Ohlédnutí II

Vážení čtenáři, připravily jsme pro vás další ohlédnutí do minulosti. Tentokrát se podíváme, jaké události prožívali občané v naší obci před 60ti lety. Čerpáno z Kroniky
obce Omice, str. 144, rok 1947.
V tomto roce byly zavedeny povinné finanční dávky a poplatky, které odsouhlasila rada místního národního výboru v Brně. Platilo se : za hospodářská zvířata – koně a krávy 10 Kčs,
prasata 5 Kčs, selata a kozy 2 Kčs. Za rozhodnutí stavební komise bylo 100Kčs,za policejní přihlášku 5 Kčs, za odhlášku 2 Kčs.
Byl vytvořen tzv. školní újezd pro obce Troubsko, Popůvky, Nebovidy,Radostice a Omice, se sídlem ve Střelicích u Brna.
Také bylo vráceno státní občanství rodině pana Kanie: „ Rada místního národního výboru na své schůzi dne 5.března vyhověla žádosti Alfonse Kanie o vrácení češství nejen pro jeho osobu ale i pro manželku a dceru Františku. Od toho dne pobírali všichni normální, nekrácené potravinové lístky a bylo jim povoleno provésti domácí porážku prasete koupeného ještě v roce 1944. Dle prohlášení rodinného příslušníka mělo prý dobytče méně kvalitní maso následkem stáří. Je ku podivu, že úřední činitelé v době svízelné hospodářské zásobovací situace nedali průchod spravedlivějšímu postupu.“

Na žádost občanů zastavoval od 4. května další vlak směrem na Brno a to v 9.30hod.
V druhé polovině roku se začalo realizovat telefonní spojení. „ Podle rozhodnutí místního národního výboru vykopala každá politická strana začleněná v Národní frontě 6 děr
/ na sloupy/ a zbývající 3 díry vykopal obecní strážník za členy místního národního výboru.
Veřejná hovorna byla umístěna v domě č.5. Potřebná telefonní budka byla koupena v Rosicích za 5 600 Kč. Podmínkou pro zřízení bylo získati 4 přihlášky na zavedení telefonu, což bylo splněno dřív, než-li došlo ke konečné dohodě se správou pošt a telegrafů.“
Byla ovšem zrušena zdejší poštovna jako přebytečná a všechny poštovní služby převzal poštovní úřad v Tetčicích.
Celý odstavec tehdejšího zápisu patří Sokolovně. „ K pozoruhodným událostem tohoto roku jež sluší zaznamenati je zbudování SOKOLOVNY za kterýmžto účelem odkoupila tělocvičná jednota od rodiny Sedláčkovy hostinec čís. 36. Jednota celkem chudá, mající zdroj příjmů jen z příspěvků 90 členů a z uspořádaných kulturních podniků podjala se tohoto úkolu s příkladnou obětavostí všech členů, ale hlavně stavebního odboru, kteří uvážlivě spoléhajíce na hmotnou a morální pomoc všech občanů celé naší obce, uskutečnili tento záměr představující hodnotu téměř půl milionu Kč. Nevšední zásluhu na tomto díle má bývalý cvičící člen sokolské jednoty Štěpán Stejskal obchodník t.č. v Perné u Mikulova, který nejvýrazněji hmotně vypomohl. Od 19. listopadu dobrovolně, bezplatně, dvě družstva žen a mužů střídalo se ve správě koncese hostinské, která při Sokolovně je trvalým zbožím ale také hlavním zdrojem příjmů při umořování dlužné částky.“
Počasí bylo tenkrát vrtkavé, chladné jaro a v létě velké sucho a vedro, teploty vystoupily až ke 40stupňům Celsia. To vše se odrazilo na úrodě, obilí zaschlo, brambory byly malé a malé množství, byla bída o krmení pro zvířata.
Dne 31. července došlo k neštěstí při kopání studny na parcele mezi křížkem u hřbitova a rodinným domkem pana Jindřicha Vaverky č.p. 183. O život přišli bratři Antonín a Rudolf Pazourkovi z Troubska a pan Jindřich Chlupán, který se snažil o jejich záchranu. Jejich životy se nepodařilo zachránit ani dalšímu obětavému zachránci, panu Františku Křivánkovi.
V tomto roce se narodilo 8 dětí, bylo uzavřeno 6 sňatků a zemřelo 8 osob.

pro Omický Zpravodaj zpracovaly:
Jitka Tomášková, Olga Skoupá

Hrob bratří Pazourků v Troubsku. Vlevo Antonín vpravo Rudolf. Nejstarší bratr Jan (uprostřed) byl popraven během II. světové války. (foto k článku ohlédnutí II.)


Nehoda na přejezdu

V měsíci únoru došlo na železničním přejezdu v Troubsku k vážné nehodě. Osobní auto se střetlo s projíždějícím vlakem. Auto bylo zdemolované a velkým štěstím bylo, že se nikomu nic vážného nestalo. Proč o tom píši?? Stává se často, že řidič, který stojí u přejezdu nepočká, až zhasne červené světlo zabezpečovacího zařízení přejezdu a vjede na přejezd. Neuvědomí si, že trať může být dvojkolejná a že po vedlejší koleji taky jezdí vlak. Stalo se to i mě, že neukázněný řidič projel těsně před lokomotivou. Nehoda není náhoda, ale ze 2/3 se na ní podílí lidská blbost.
Lon.jun.

Tak takhle k nám letos dorazilo jaro. Na rozkvetlém zlatém dešti leží vrstva sněhu.

Co dodat, musíme si asi na rozmary přírody zvykat. Co nám ještě předvede?!?


SPOLEČENSKÁ KRONIKA

S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavují svá životní jubilea.
 
         Zvláště pak přejeme:
 
paní    Josefě  KŘIVÁNKOVÉ 
paní    Emilii  BRŮŽOVÉ 
paní    Boženě  KARASOVÉ 
paní    Marii  STEHNOVÉ 
paní   Zdislavě BRAUNEROVÉ                                                                         
paní  Boženě  JELÍNKOVÉ 
                            
                             Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 

Soutěž v šipkách
Pohostinství Sokol Omice, pořádá v sobotu 24. března 2007 ve 14:00 hodin soutěž v šipkách. Startovné je 60,- Kč. K hojné účasti vás zvou pořadatelé.
 

OZNÁMENÍ

ve dnech od 30. 3. 2007 Pá do 1. 4. 2007 Ne
budou přistaveny
VELKOOBJEMOVÉ  KONTEJNERY
na velkoobjemový odpad!!!
Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (tj. televizory, baterie, nádoby od barev, olejů, atd.)!!!!!!!!
Stanoviště, kde budou kontejnery přistaveny:
-         ul. Brněnská u Sokolovny
-         ul. Brněnská u Samoobsluhy
-         ul. Tetčická – malé hřiště

 
 
Ordinace MUDr. Mádrové v Omicích:
 
18. dubna 2007 
 

 
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 
Počet zobrazení: 2453