Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 1/2007

Ročník  XIII.       1/2007      leden


informace z radnice´….;  rozhovor se starostou obce....;  angína nebo spála.......; malé zamyšlení....; a další zajímavosti

 
V sobotu 13. ledna 2007 se konal dětský karneval

Více se dovíte z článku uvnitř listu

 

V pátek 12. ledna 2007 se konal tradiční hasičský ples, bohužel do uzávěrky se nám nepodařilo získat žádný článek ani foto od pořadatelů nebo účastníků plesu.


Informace z radnice

Na zadní stranu tohoto Zpravodaje se nám vloudila tisková chyba. Zjistili jsme to ovšem až už bylo natištěno všech 220 kusů. Takže: poplatky se vybírají nejpozději do 28. února 2007 (na zadní straně je do 28. 1. 2007- to neplatí! ). Děkujeme za pochopení a na tiskového šotka se moc zlobíme.
P.S. Ještě jedna rodina nezaplatila poplatky za svoz odpadu v roce 2006, zastupitelé budou muset rozhodnout o dalším postupu jak tyto poplatky vymoci, podle nového správního řádu je možno nařídit i exekuci. Snad k tomu nedojde a dlužníci raději zaplatí.
 
Tříkrálová sbírka v Omicích
 
Význam tohoto svátku odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je časté žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat, Kristus požehnej tomuto domu.
I v Omicích proběhla Tří králová sbírka, za vybírání patří dík paní Jitce Kutlvašrové a slečně Anežce Paterové. Všem spoluobčanům, kteří přispěli do kasičky moc děkujeme. V Omicích se vybralo 10 204,- Kč
 
Aerobic v Omicích
 
Tak mi to nedalo a musím napsat alespoň pár slov – pochvalných a nadšených slov  k aerobiku pod vedením slečny Veroniky Živné. Myslím si, že aerobic v Omicích se ujal, svědčí o tom hojná účast nadšených cvičenek. Není nad takový relax, protáhnout tělo pod odborným vedením Veroniky a za doprovodu rytmické hudby. Doufám, že to nadšení nám všem zůstane i nadále,  že hojná účast není způsobená jen nějakým  předsevzetím do nového roku – zhubnout!!!, že žádnou z nás nezlomí večerní vysílání  seriálu. Děkujeme TJ Sokol za poskytnutí sálu ke cvičení a Veronice za její čas a ochotu se nám věnovat. Tak že ženský doufám, že se zase v úterý a ve čtvrtek  v 19:30 uvidíme a pěkně se zapotíme.
                                                                                                                                          Andrea
 
 

Finanční úřad Brno-venkov, oddělení pro daně z nemovitosti oznamuje, že  od 22. 1. až 31. 1.2007 budou úřední dny  každý den a to od 8:00 do 17:00 hodin, kromě pátku 26. 1. 2007, kdy budou úřední hodiny od 8:00 do 15:00 hodin.

Jedná se o podání přiznání k dani z nemovitosti, pokud došlo k nějaké změně. Koupi nebo prodej nemovitostí v roce 2006. Jinak se nové daňové přiznání nepodává a bude vám vyměřena daň podle dosavadního daňového přiznání. Složenky dostanete poštou, zaplaceno musí být do 31. května 2007.
 
Základní škola a mateřská škola
Troubsko, okres Brno-venkov
 

Zápis do 1. třídy pro školní  rok 2007/2008

se koná v úterý 23.1.2007od 15 do 17,30 hodin.
K zápisu srdečně zveme předškoláky narozené v termínu od 1.9.2000 do 31.8.2001 a děti s odkladem docházky.
Prosíme rodiče nebo zákonné zástupce dětí, aby s sebou vzali rodný list dítěte.                                                                 
********************************************************
 
Zápis do MŠ Omice pro školní rok  2007/2008,
se koná v pátek 26. 1. 2007 od 7:30 do 16:00 hodin.
 
********************************************************
Výzkumný ústav pícninářský příjme do pracovního poměru vrátného, jako zástup za nemoc a dovolené. Bližší informace na sekretariátě VÚP osobně, nebo telefonicky na č. 547 227 379.
 
 
Kontejner na papír je již na svém stanovišti, naproti samoobsluze. Prosíme Vás vkládejte svázané balíky starého papíru o max. tloušťce 7cm. Když budete více třídit, budete méně platit.

Rozhovor se starostou obce
 
V letošním roce se opět vracíme k rozhovorům se starostou naší obce. Dotazy do této rubriky můžete podat písemně a nebo telefonicky na obecní úřad paní Bartoňkové, Zahradníkové  a nebo přímo starostovi.
 
Pane starosto! Na začátku letošního roku došlo k tomu, že nebyly včas posypány místní komunikace a občané jdoucí ráno na první vlak nemohli sejít k nádraží.
 
St.: Pan Patera zaspal. Už šest zim, ráno co ráno,  vstává kolem třetí hodiny, kdy ještě většina občanů spí a kontroluje stav místních komunikací. Zpátky do postele se dostane jen občas. Prostě se mu stalo to, co snad  potkalo každého smrtelníka. A ruku na srdce, kdo z nás by to dělal? Většinou si všichni všimneme, až se pěkně vyspinkáme, že je venku sníh a náledí.
 
Red.:Cesta k nádraží je také ve velmi špatném stavu.
 
St.:Tato komunikace  také původně nebyla určena k tak masovému užívání automobily. Vzhledem k tomu, že bude v dohledné době prováděna rekonstrukce nadzemního vedení elektřiny v této ulici, nemá význam předbíhat událostem. Nádražní je také snad už poslední oblast obce, která není odkanalizována. V současnosti uvažujeme o přípravě projektu na tuto akci. Vše ale samozřejmě záleží na předání ČOV do majetku obce. Loni se Správa vojenského bytového fondu vyjádřila, že po novém roce předání snad již klapne. Nespecifikovali však po KTERÉM novém roce.
Lokální opravy komunikace k nádraží bych rád řešil na jaře s firmou, která bude dokončovat povrch na ulici Nádavek.
 
Red.: V poslední době se na území obce pohybují různá individua, která přespávají v různých zahradních domcích a budkách. Jak bude obec postupovat?
 
St.:Asi před měsícem jsem byl upozorněn, že na obecní zahradě u železniční tratě je opět vidět pohyb nezvaných návštěvníků. Po osobní návštěvě jsem se dost zhrozil, protože do starého včelína se zase  kdosi naboural a bydlí v něm se vším komfortem. Dokonce i elektrické topení bylo zavedeno, samozřejmě bez vědomí E.O.N.u. Ze sloupu el.vedení pěkně načerno stažený kabel vesele napájel elektrospotřebiče. Také „pohnojeno“ je velice dobře. Pracovníci úřadu v současnosti bourají staré chatky. Je mi to dost líto, protože případnému legálnímu zájemci o pronájem by mohly tyto stavby  ještě posloužit. Jiná možnost ale není, protože pokud bude někde na zahradě nepoužívaný objekt, zase se do něj někdo nabourá. Snažil jsem se ve spolupráci s Městskou policií Rosice a PČR tyto nezvané návštěvníky v noci vyčíhat, ale neměli jsme úspěch. Velmi bych v tomto případě uvítal spolupráci občanů. Pokud někdo zahlédne nežádoucí pohyb na zahradách hlavně v oblasti pod Borkami a směrem k trati, ať pokud možno podá zprávu na obecní úřad a nebo přímo mě. Nedělám si iluze, že by se mi podařilo tento nešvar beze zbytku vymýtit, ale pokud jim budou občané, obecní úřad a Policie zneklidňovat život, můžeme jejich výskyt v obci alespoň omezit. A až Vám bude někdo neznámý tvrdit, že má pozemek pronajatý od obce, není to pravda!! Pro orientaci, nájem oné obecní zahrady by činil cca 400,-Kč za rok. Srovnej s cenou krabice levného vína…..
 
Red.: Nebylo by dobré vytvořit opět komisi  pro ochranu veřejného pořádku?
 
St.: Nemyslím, dost dobře si nedovedu představit fungující skupinu lidí, která dohlíží cíleně na dodržování veřejného pořádku. Veřejný pořádek je veřejný proto, že je otázkou všech občanů. Myslím si, že lidé v obci jsou dostatečně vnímaví na různé nešvary a telefon dnes nosí v kapse snad každý.
 
Red.:Občané, kteří přebývají přes všední den doma, si mě již několikrát stěžovali, že se po obci pohybují osoby, které se po zazvonění dožadují vstupu do domu a nabízejí různé zboží a služby. Co s tím dělat?
 
St.: Opět budu opakovat již mnohokrát napsané. NIKOHO CIZÍHO do vlastního domu nepouštět, nikomu neotvírat i kdyby vypadal na umření. Nejlepší je volat okamžitě na obecní úřad. Taky je potřeba občany upozornit, že ani děti, ani vnoučata s největší pravděpodobností nebudou nikoho cizího posílat k Vám pro peníze!!!
 
Red.: Děkuji za rozhovor. 
Lon.Jun
 
 
 
 
Ještě dovětek:
 
U těchto chatek byly viděny děti. Chápeme, že je láká dobrodružství ale vzhledem k tomu, jak to v okolí vypadá to opravdu není vhodné prostředí ke hrám. Snadno tu mohou přijít k úrazu a nebo nějaké infekční chorobě. Povalovaly se zde také použité injekční stříkačky a láhve s pochybnou tekutinou. Prosíme rodiče, aby to dětem domluvili.

DĚTSKÝ KARNEVAL

Rok s rokem se opět sešel, začala doba plesů a karnevalů a tak jako loni po hasičském plese, se konal dětský karneval. I přes trošku chaotické chystání a nemístné poznámky některých spoluobčanů (hostů karnevalu), což mě mrzí (a raději nám příště přijďte pomoci) se zdařilo. Děti v krásných maskách i rodičů se sešlo opravdu hodně a jsem z toho ráda, že si v dnešní uspěchané době našli čas a přišli, se s námi v sobotní odpoledne pobavit. Mezi maskami jsme mohli zahlédnout vodníky, kočičky, motýlky, piráty, indiány, rytíře, mořské pany, princezny a dokonce i policistu. Mezi tanečníky se proplétala malá čertice v chodítku, taky tam pobíhala malá opička a přiletěl k nám i malý roztomilý andělíček. Odpoledne probíhalo v tanečním rytmu, tancovalo se mezi nafouklými balónky, barevnými konfetami, z různých stran se ozývaly zvuky z frkaček. Děkuji klukům Honzovi Medvědovi a Lukáši Smutnému, kteří se zhostili úkolu DJ., byla to pro ně první zkušenost a myslím si, že to zvládli na jedničku. Těším se na další jejich spolupráci.


Za bohatou tombolu patří největší dík hlavně sponzorům : SDH Omice, TJ SOKOL Omice, OBEC Omice, p. Ivo Žemlička, p. Ivo Hutira-fa.HUTIRA, p. Rostislav Chmelař, p. Václav Dlouhý, p. Petr Fridrich-fa.EFEF, p. Zbyněk Holešovský ml., p. Martin Růžička-kamenosochařství, p. Miroslav Škarvada-fa.BAU, p.ing.arch. Jiří Adam, p. Robert Hartmann, p. Aleš Stacke, p. Luděk Skládal-potraviny Omice, p. Stanislav Veverka ml.-pohostinství, manželé Adamcovi-Modrá růže, Medicom internacionál-p. Kundrát, ČSA-p. Pličková, manželé Drimlovi, Rezidence Moravské zahrady. Doufám, že ty děti, které vyhrály cenu v tombole, z ní měly velkou radost, všichni ostatní dostali jako cenu útěchy sladkosti v podobě oplatků, lízátek a bonbónů, a ve finále úplně všechny děti dostaly balíčky se spoustou dobrot, prostě nikdo neodešel s prázdnou. Poděkování patří všem maminkách, které se podílely na přípravě a průběhu karnevalu, pak taky přispěním dárků do tomboly a dále paní Simonové, Hájkové a Šuterové za výpomoc v pokladně a v maličkém bufetu. Ovšem největší dík patří našim dětem za jejich účast a odměnou pro mě je hlavně jejich šťastný úsměv a zářící očka.

Sylvie Havlíčková


Několik informací k nákupu elektrických spotřebičů.

Je sice po vánočních nákupech, které asi dost provětraly naše peněženky, ale přesto snad neuškodí několik informací, které bychom měli vzít v úvahu při nákupu nových elektrických spotřebičů.

Asi většina kupujících ví, že základním údajem je u el. spotřebičů příkon el. energie nutné pro jejich provoz. Tento údaj je důležitý zejména u spotřebičů s velkým potřebným příkonem, jako jsou např. pračky, el. ohřívače vody apod. Snadno by se totiž mohlo stát, že při současném zapnutí několika spotřebičů většího příkonu, by mohlo dojít k přetížení naši el. přípojky a tím k přerušení pojistek, nebo dokonce k nebezpečí vzniku požáru v našem bytě. V tom případě bychom si museli nejprve, před používáním takového nového spotřebiče, odbornou firmou nechat upravit naši el. přípojku na větší el. příkon. Dalším důležitým údajem na spotřebiči, zejména takovém, který je trvale nebo dlouhodobě v provozu, jako jsou např. mrazničky a chladničky, ale i žárovky, je spotřeba el. energie. To je při stoupající ceně el. energie stále naléhavější. Tady nám pomohou údaje na tzv. Energetickém štítku, který je od roku 2001 postupně zaváděn jako nová povinná součást el. spotřebičů. Jeho přečtení a zvážení údajů, které jsou na něm uvedeny, by mělo být součástí našeho rozhodování při nákupu nového spotřebiče.

Příklad Energetického štítku pro jednoduchý výrobek – úspornou žárovku – vidíme na obrázku. První, co nás na něm zaujme, jsou většinou barevné proužky označené písmeny A až G. Písmeno A označuje nejméně energeticky náročný spotřebič, tedy nejvýhodnější a G nejvíce náročný. Obdobně jsou těmito písmeny označeny u složitějších výrobků i další jejich vlastnosti. Například spotřeba vody pro jeden prací cyklus u praček. Vždy pak písmeno A označuje výrobek s nejlepšími vlastnostmi a G nejhoršími. V poslední době se u nejlepších výrobků používá označení A+ nebo A++. Přitom výrobek označený A++ musí mít nejméně o 45 procent nižší spotřebu něž výrobek A a výrobek označený A+ o 25 procent než A. Je potřeba uvést, že tyto údaje by měly být pravdivé a jsou kontrolovány pověřenými zkušebními ústavy.

Kdo má k dispozici internet, může si údaje o nejúspornějších spotřebičích najít na stránce www.uspornespotrebice.cz

Je třeba ještě upozornit, že významnou úlohu při nákupu spotřebiče je i volba jeho velikosti. Je zřejmé, že pro čtyrčlennou rodinu bude např. zapotřebí větší chladnička než pro samostatně žijícího člověka. Volba odpovídající velikosti významně ovlivní spotřebu el. energie.

Důležité je rovněž správné používání spotřebičů. Např. vložení odpovídajícího množství prádla do pračky, nebo zbytečně vysoká nastavená teplota na ohřívači vody v době, kdy je její odběr malý. U el. ohřívačů vody bývá na regulátoru teploty značka E, která odpovídá hospodárnému provozu spotřebiče.

Významnou úlohu hraje i stáří spotřebiče. Například mnoho roků starou chladničku se špatně doléhajícími dvířky je vhodné nahradit novou, úspornější. Protože se jedná o trvale připojený spotřebič, vrátí se náklady za novou chladničku překvapivě rychle.

Bylo by samozřejmě možno uvést další náměty pro úsporu energie. V tomto příspěvku však šlo zejména o doporučení využití údajů na nově zaváděném Energetickém štítku. Pokud není součástí výrobků, vyžadujme po prodávajícím jeho předložení a podle údajů na něm, vyberte nejvhodnější typ.
J. Vašica sen.


Opis dopisu, manželů ing. Milouše a Evy Brázdových, adresovaného Obecnímu úřadu Omice, kteří v letech 1958 – 59 bydleli v lesovně pod Omicemi, muž polesný u Lesního závodu Rosice, žena laborantka ve Výzkumném naftovém ústavě v Brně.

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé!
Omlouvám se Vám, že jsem téměř ¾ roku nepoděkoval za pozornosti k 50. výročí trvání našeho manželství a již jste nám Vaším vánočním a novoročním blahopřáním, připravili další milé překvapení.
Vrátím se k Vašemu občasníku, v kterém jste otiskli mou vzpomínku na prožitý úsek života v myslivně pod Omicemi. Vaše, více než přátelské gesto, nás oba mile překvapilo. Po obřadu, při posezení s příbuznými a přáteli, jsem se pochlubil, jak nám, ještě po 47 letech zůstali „Moravané“ přátelští. Nikdo tomu nechtěl uvěřit, a tak Vaše blahopřání i s biletinem šlo z ruky do ruky, snad všem 25 našim hostům.

Vaše přátelské gesto nás oba potěšilo více, než v roce 1985 mé ocenění vynikající pracovník ministerstva lesního a vodního hospodářství v Praze. A tak budeme, na sklonku našeho žití, vzpomínat na Omice, Bobravu, Dvorek i protilehlý Bučín, na známé občany, na současnost, nebývalou pozornost Vás i zastupitelů.
Dovolte nám, abychom přiložili snímek svatebčanů na schodišti před obřadní síní na radnici v Českých Budějovicích a Průvodce městem České Budějovice, čímž zveme Vás i Vaše občany k návštěvě jihočeské metropole.

Kdykoliv a kdokoliv se vydá na cestu do Českých Budějovic, může zatelefonovat a dle možností zdravotního stavu, bychom zájemce po městě doprovodili, případně i při návštěvě zámků Hluboká nad Vltavou či v Českém Krumlově.
Na závěr Vám přejeme zdraví, úspěch v rozvoji obce. Díky za neobvyklý projev lidskosti! V dokonalé úctě manželé Milouš a Eva Brázdovi, tel. 385 342 226
Prachatická 1203/13
370 05 České Budějovice

A když jsme se chystali manželům Brázdovým odepsat a také popřát vše nejlepší, hodně zdraví a lásky; přišel nám dopis se smutným oznámením, že pan Milouš Brázda se už do Omic nikdy nepovídá, protože dne 15. ledna 2007 zemřel ve věku 77 let.


Povánoční zamyšlení

Na čtvrtou neděli adventní, která zrovna připadla na Štědrý den, měl pan farář Koucký v našem kostele pěkné kázání. To, co se dnes děje, hlavně pak v předvánočním čase, je opravdu jako řádění Satana. Připravit lidi o čas, aby neměli kdy si budovat vztah k Ježíši Kristu. Zabránit jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné spojení. Pokoušet je, aby utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze.
Nebudu tady citovat celé kázání, ale opravdu stojí za to se nad slovy pana faráře hluboce zamyslet. Kdo by měl zájem si toto kázání přečíst, je dispozici na OÚ u paní Bartoňkové.

Před Vánocemi si podle výzkumu plánovala celá čtvrtina obyvatel České republiky, že koupí některé dárky na dluh nebo si na ně půjčí hotové peníze. Oproti roku 2005 stoupla loni zadluženost českých domácností o jednu třetinu. 8% domácností má problém splácet závazky spojené s úvěry a půjčkami. Zisky společností, které poskytují úvěry na spotřební zboží a elektroniku, stále rostou. Home Credit například loni půjčil o 40% víc než v předchozím roce. Kdo skočil na nabídku úvěru ve výši 20 tisíc s nízkou splátkou jen 500 korun měsíčně, musí počítat s tím, že bude splácet dalších pět let. Stojí například takové bohaté Vánoce za to?
Společnosti, které půjčují peníze, navozují pocit, že není nic lehčího než nechat si přiklepnout úvěr či půjčku. Nikdy však už v reklamě nevidíte, že splácení nemusí být tak veselé.
Podle průzkumu na splátky většinou nakupují ženatí muži do třiceti let s nižším vzděláním. Většinou špatně odolávají útokům reklamy. Myslí si, že to zvládnou. Často se chovají jako malé děti, které si vydupou na mamince novou hračku. Finanční odborníci však varují – brát si půjčky na drahou elektroniku, mobilní telefony či značkové oblečení je zbytečný hazart! Proč si kupovat věc, jež ztratí hodnotu ještě dříve, než doplatíte poslední splátku?
Na dlužníky dohlíží v České republice několik registrů. Evidují vzorně platící i neposlušné neplatiče. Pakliže třikrát nezaplatíte splátku, zaevidují vás právě mezi neplatiče, kde zůstáváte po několik let, i když pohledávku uhradíte. V současné době má zápis v bankovním registru už téměř každý druhý Čech.
Co říci na závěr? Nenechte se zlákat televizní reklamou, dostat se do potíží se splácením je snadné, stačí dlouhodobě onemocnět nebo přijít o práci. A co pak, návštěva exekutora opravdu není příjemná.
Lon.Jun.

Snad už poslední komentář k volbám.
------------------------------------------------

Nechci již komentovat místní komunální volby jako takové. Ať si o nich myslí kdo chce co chce, proběhly naprosto v souladu se zákonem o volbách a se zákonem o obcích. Jen bych rád reagoval na různé slovní útoky na zaměstnankyni obecního úřadu, paní Bartoňkovou. V prvním povolebním zpravodaji napsala svůj názor jako názor obce. Po kritice, která se na ní snesla, uveřejnila v posledním loňském čísle omluvu a uvedení věci na pravou míru. Podotýkám, že sice není občanem Omic, ale na řízení obecních věcí se bezprostředně podílí, tudíž má jistě i právo na svůj názor. Ze strany mé považuji tuto záležitost za vyřízenou a pokud přesto bude mít někdo výhrady k práci paní Bartoňkové, ať se obrátí na mě, jako na jejího zaměstnavatele.

Radovan Pukl
starosta


SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavují svá životní jubilea.
 
Zvláště pak přejeme:
 
paní   Marii  HOLEŠOVSKÉ

panu  ing. Stanislavu  TOMÁŠKOVI
paní  Marii   ANTOŠOVÉ
paní  Miluši  KADELOVÉ
panu   Vlastislavu  DUFFKOVI

panu  Jaroslavu  KAŠPAROVI    
       
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
 
POZOR   POZOR!!!!!!!
 
Od měsíce ÚNORA začneme na obecním úřadě vybírat poplatky:
 
za odpady 365,- Kč, za osobu hlášenou k trvalému pobytu na obci a stejnou částku za rekreační objekt nebo chalupu.
za zpravodaj 50,- Kč, za psa 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,-Kč.
 
Poplatky můžete zaplatit na pokladně Obecního úřadu již od středy 31. 1. 2007 a nejpozději do 28. 1. 2007 a to v pondělí a ve středu od 8,00 do 12,00  13,00 až 18,00
                               v úterý a pátek od 8,00 do 10,00 hodin
poplatky lze také poukázat  na účet obce č. 14626-514/0600 po domluvě s účetní obce.
 
************************************************************************************
 
Ordinace MUDr. Mádrové v Omicích:
 
14. února 2007   
 
===========================================================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 

 

Počet zobrazení: 2311