Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Poplatky za služby

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Obecní úřad > Obecní poplatky > Poplatky za služby >

Vydání písemného stanoviska k žádosti o poskytnutí informací

 • za každou započatou hodinu úkonu                          100 Kč
 • za zhotovení kopie A4 jednostranně                               1 Kč
 • za zhotovení kopie A3 jednostranně                               2 Kč
 • za zhotovení kopie A4 oboustranně                                2 Kč
 • za zhotovení kopie A3 oboustranně                                4 Kč
 • mapové podklady pro projektanty se zaměřením výřezů inženýrských sítí na k.ú. Omice
  • za zhotovení kopie A4                                        200 Kč/kus
  • za zhotovení kopie A3                                        400 Kč/kus
 • opatření technických nosičů 1 CD                                 20Kč
 • opatření technických nosičů  1 DVD                              20Kč

Poštovné a balné                 dle skutečných nákladů

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 15 minut, za každou půlhodinu i započatou                    80Kč/ 30min.

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20Kč, je informace poskytnuta zdarma.

Informace se poskytují v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. a to na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby podané ústně nebo písemně. Informace, které lze podat žadateli ihned ústně, poskytnou pracovníci Obecního úřadu nebo starosta v případě přítomnosti i místostarosta obce. Poskytnutí informací ústně je bezúplatné, pokud nejsou pro jejich úplnost použít úředních dokumentů obce, katastrálních podkladů a informací, v tomto případě je sazba jak u vydávání písemného stanoviska.

Počet zobrazení: 2035