Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

(ohlašovací povinnost do 5dnů, termín úhrady do 20. prosince každého roku)

Sazba poplatku činí 10 Kč/den (i započatý)

Počet zobrazení: 1764