Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Občan s trvalým pobytem v obci nebo majitel (majitelé) staveb určených k rekreačním účelům společným dílem 500Kč/rok.
Více informací dodatek  o navýšení poplatku k obecně závazné vyhlášce č. 8/2007, tento dodatek byl vyvěšen na úřední desce s nabytím účinnosti dnem 1.1.2012.

Počet zobrazení: 2358