Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

(termín úhrady na základě vzniku poplatkové povinnosti, u poplatků za parkovacího místa nebo místo, o němž poplatník ví, že ho bude využívat celoročně, úhrada bude provedena do 31. března každého roku)

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství

 1. za provádění výkopových prací 1 Kč
 2. za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 10 Kč
 3. za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 5 Kč
 4. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 10 Kč
 5. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 5 Kč
 6. za umístění stavebního zařízení 0,50 Kč
 7. za umístění reklamního zařízení 10 Kč
 8. za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 100 Kč
 9. za umístění skládek stavebního materiálu při stavebním povolení stavby 0,50 Kč
 10. za umístění skládek stavebního materiálu(za první tři dny bezplatně) 2 Kč
 11. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 0,50 Kč

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí, dále poplatek neplatí invalidní osoby, které mají vyhrazeno parkovací místo k trvalému parkování.

Počet zobrazení: 1776