Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Pronájem za zasedací místnost radnice

100 Kč/hod

Zastupitelstvo obce Omice stanovilo podmínky, za kterých bude k dispozici místním společenským organizacím, obvodní lékařce a zájmovým sdružením pronajímána zasedací místnost radnice v Omicích, Tetčická 51. V místnosti je zakázáno manipulování s otevřeným ohněm a kouření.

Počet zobrazení: 1651