Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Poplatek za pronájem hrobového či urnového místa


Nájemné a úhrada za služby s užíváním hrobového místa spojené: nájemné za hrobové msíto se sjednává ve výši 8 Kč/m2/rok + úhrada z a služby spojené s užíváním hrobového místa ve výši 12 Kč/m2m/rok. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou v délce trvání 10 let. Nyní jsou aktuálně uzavřeny smlouvy od 1.6.2014 do 31.5.2024.

Počet zobrazení: 1785