Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Poplatek za knihovnu

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Obecní úřad > Obecní poplatky > Poplatek za knihovnu >

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma.
Další služby a náklady na evidenci čtenářů.

Zápis nového čtenáře – první registrace v knihovně 10 Kč
Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců 5 Kč

Vybrané služby
Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu 15 Kč

Poplatky z prodlení
(Vybírá se bez písemné upomínky po dvou týdnech po překročení výpůjční lhůty)
Knihy a časopisy 5 Kč/kus 

Při zaslání upomínacího dopisu
1. upomínka 15 Kč/kus
2. upomínka 25 Kč/kus
3. upomínka 35 Kč/kus
4. upomínka 80 Kč/kus

Další sankční poplatky
Náhradní členská průkazka 5 Kč

Úkony spojené s likvidací způsobené škody (při ztrátě knihy)
• Jedna knihovní jednotka 100 Kč
• jeden časopis 10 Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky 20 Kč
Poškození vazby knihy 50 Kč a výše podle stupně poškození

Ostatní placené služby
Odprodej vyřazených knih dle dohody
Odprodej vyřazených časopisů dle dohody

Počet zobrazení: 1731