Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Změna č.IV ÚPO Omice

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Územně plánovací dokumentace > Změna č.IV ÚPO Omice >

Textová část - výrok

Textová část - výrok 


Textová část - odůvodnění

Textová část - odůvodnění 


Výkres základní členění území

Výkres základní členění území 


Hlavní výkres

Hlavní výkres 


Hlavní výkres - zásobovaní vodou, odkanalizování

Hlavní výkres - zásobovaní vodou, odkanalizování 


Hlavní výkres - energetika a spoje

Hlavní výkres - energetika a spoje 


Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres veřejně prospěšných staveb 


Koordinační výkres

Koordinační výkres


Předpokládané zábory půdního fondu

Předpokládané zábory půdního fondu 


Změna č. IV ÚPO Omice je k nahlédnutí na těchto místech: viz. rozdělovník

Změna č. IV ÚPO Omice je k nahlédnutí na těchto místech: viz. rozdělovník 


Počet zobrazení: 4021