Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Český červený kříž

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Zájmová sdružení > Český červený kříž >

Úvod – ke vzniku světové organizace ČK

Světová organizace ČK vznikla na základě Rakousko-Ruské války 1850. Organizaci založil švýcarský občan Henri Dunant po bitvě u Sorferino (autor knihy „Vzpomínka na Sorferino“), byly to první známky pomoci válčícím stranám bez rozdílu přátelství či nepřátelství. Jako symbol vznikla k jeho poctě švýcarského znaku červený kříž v bílém poli. Pokračovatele myšlenky a ošetřovatelské péče byl Ruský chirurg na jedné straně MUDr. Nikolaj Ivanovič Pirogov a na straně druhé ošetřovatelky Frolence Nightingalová při válce Krymské (válka v letech 1853–1856). Po těchto úvahách vznikl Mezinárodní výbor červeného kříže a datum 26.–29. října 1863 je uznáváno jako počátek celosvětového hnutí Červeného kříže. Následovalo rozšíření v dalších zemích jako byly Rakousko-Uhersko.

Po vzniku ČSR v roce 1919, byla dne 1. února 1919 založena organizace Československého červeného kříže. Jako symbol vážnosti této organizace převzalo předsednictvo povinnost manželky prezidentů. U nás to byla Dr. Alice Masaryková. Za I. republiky se tato organizace zaměřovala na humanitární pomoc. Největší akcí byla vzpomínka vždy na Bílou soboru, kde se účastnil prezident republiky a celého národa byla pozornost dětem. Tato organizace ČSČK nebyla organizací politickou.

Před II. Světovou válkou zaměřil ČSČK na informovanost občanů na CO. Úkolem ČSČK byl výcvik členů k ochraně občanů v případě napadení. Rozmach této organizace vzniká na širší informovanosti občanů ve II. Světové válce.
Dílčím spolupracovníkem ČSČK byl sbor dobrovolných hasičů.

Po II. Světové válce vznikaly místní organizace ČSČK. Stěžejním úkolem ČSČK je všestranná zdravotnická příprava obyvatelská organizuje československý červený kříž školení v přípravě k zdravotnické obraně.

Rok 1963 v měsíci červnu – návrh MO ČSČK byla vybudována a dána do užívání dětská poradna v rodinném domku manželů Hájkových číslo 110, která byla vybavena zdravotnickým materiálem:
- stůl, židle, manipulační stůl, dětská váha, horské slunce, skříň na zdravotnický materiál
- 4 brašny rychlé pomoci, 2 nosítka, kamna

MUDr. Žáček obvodní lékař z Rosic a dětská lékařka MUDr. Vrbíková taktéž z Rosic. Na obsluhu horského slunce měla dozor paní Jarmila Uhříčková. V zimním období chodily zatápět maminky. O úklid se staraly členky místní organizace.
Otevřením dětské poradny se zúčastnil MUDr. Žáček z Rosic za organizaci
Financování provedl UV – ČSČK Brno – venkov


Náplň činnosti MO ČSČK

 1. úkolem ČSČK je všestranná zdravotnická příprava obyvatelstva
 2. školení mládeže a občanů
 3. školení velitelů zdravotních hlídek – družin, doškolování
 4. organizace besed mezi občany o udržování čistoty obydlí, dvorů a dodržování základních hygienických pravidel
  • odpadových vod
  • navštěvování nemocných zda se léčí dle pokynů lékaře, informace lékaře o nově nemocných obyvatelích
  • poskytují první pomoc při úrazech do příchodu lékaře
  • organizují přednášky na zdravotnická témata
  • organizují relace v místním rozhlase a na zdravotnických nástěnkách
  • získávání dárce krve a získávají nové členy ČK

Vznik místní organizace ČSČK v roce 1960

Složení zakládajícího výboru místní organizace ČSČK

Předsedkyně: Horáčková Antonie
Místopředsedkyně: Brzobohatá Vítězslava
Pokladní: Koláčná Drahomíra
Hospodářka: Žemličková

Členky výboru:
Konupčíková
Chaloupková Blažena
Hošková Věra
Uhříčková Jarmila
Pevná

Revizoři:
Slabák
Křivánková Josefka

V roce 1960 celkem 28 členů (23 žen, 5 mužů).

1970 zajištění oslav MDD provedena praktická ukázka první pomoci na místním hřišti.
1976 pohřeb p. Holešovské
1977 předání nejlepší MS ČČK v jihomoravském kraji v Praze
1978 Dr. Čermák - přednáška „O výživě“

Dárci krve:
Největší vyznamenání - Jánského plaketu za dárcovství krve, obdržel Omický občan Boris Brůža

Další dárci:
Jana Horáková, Pavel Simon, Josef Holomek, Eliška Žemličková, Marie Růžičková, Jindřiška Hájková, a další, kteří nejsou již jmenování

Zajišťování: šití Omických krojů k souboru „Rákosník“
Mimo činnost ČK organizování každý rok dětský karneval, účast na akcích „Z“, zábavná odpoledne pro důchodce ( v roce 1978 vystoupili herci státního divadla v Brně – Arnošt Škoda, Jana Bezová, Martin Dubovec, Dr. Jan Kostečka.


ČČK předání vyznamenání v Praze 1977

Zájezdy po památkách:
1980 Proceč, Ležáky
1981 Luhačovice
1982 Mor. Krumlov, Rajhrad, Mohyla míru
1983 Fulnek
1984 Náchod, Viktorčin splav na Úpě, Hronov, Ratibořice, Babiččino údolí, Milotice
1985 České Budějovice, Hluboká
1986 Oravská přehrada, Velký Rozsutec

Závěr: V současné době není věnována pozornost ČČK tak jak si zasluhuje - informace o zdravotnické péči přebírají státní sdělovací prostředky.


Počet zobrazení: 5819