Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Včelařský spolek Omice

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Zájmová sdružení > Včelařský spolek Omice >

Úvod

V našem státě je jen málo organizací, které si udržely tak vysoký standard jako Český svaz včelařů. Podíváme se do historie tohoto krásného koníčka.

Je nesporné, že zájem o včelaření provází lidstvo již desítky tisíc let. Zájem o včely začal daleko dříve než lidé začali pěstovat obílí a chovat dobytek. Člověk záhy poznal, že svoji obživu si může zpestřit sběrem medu a posléze začal využívat i ostatní včelí produkty. Již v prvních historických zprávách se nám dochovaly zmínky o obecném rozšíření chovu včel v našich zemích. První památku na včelařství z období před rozšířením zemědělství můžeme zaznamenat v Pavouči jeskyni Bicorp u Valencie ve Španělsku, datované kolem roku 12 000 př. n. 1. Nástěnná malba ukazuje osobu, jak stojí na žebříku, vybírá med a okolo létají včely. Více se dozvídáme o včelařství již od čtvrtého tisíciletí př. n. 1. Z včelích produktů to byl hlavně vosk, v Egyptě se využíval ke psaní na hliněných tabulkách, když se potáhly voskem a na ně se psalo rydlem. V naších zemích je první zmínka v pátém století n. 1. V poselství Attilovi se zmínili o medovině, kterou přinášeli místní obyvatelé. O chovu včel také píše v 9. až 10. století Ibn Rušt, arabský obchodník, popisuje první úly, pravděpodobně klády s vyvrtanými otvory.

Včelaři se v 10. století nazývali brtníci. Ti měli své stromy, kde přebývaly včely, označeny vlastnickými značkami. Z dutin stromů pak odebírali včelám plásty s medem. Později tyto stromy rozřezávali a přemísťovali ke svým příbytkům. Byly to vlastně první včelnice. Již začátkem 16. století najdeme na různých vyobrazeních ležany sbité z desek. Z této doby nám dodnes zůstala rodová jména, jako Brtník, Brtníček, Medák, Včelák, Včelička a místopisné názvy Medový Újezd, Včelákov, Včelní Hrádek, Včelnička apod. V novějším věku si ještě připomeňme tereziánský patent z roku 1776, kdy císařovna Marie Terezie poskytla českému včelařství zákonnou ochranu. Přicházíme do druhé poloviny 18. století, kdy se to již vynálezy ve včelařství jen hemží.

První dělitelné úly z Francie - Palteau (1756);
 dělící mřížka (mateřská) - P. I. Prokopovič (1813-1814);
 pohyblivá loučka (rámky) - L Langstroth (USA) a J. Dzierzon (Polsko).

Převratný vynález nám zanechal náš rodák František Hruška, který roku 1865 demonstroval na brněnském sjezdu včelařů vynález medometu. Roku 1851 vynalezl J. Wunder lis na mezistěny. Vynálezy medometu a lisu na mezistěny urychlily šíření úlů s pohyblivým dílem a byly to natolik převratné vynálezy, že posunuly včelařství na vyšší úroveň.


Význam včelařství v naší obci

Nacházíme se v prostoru, kde byly vynikající podmínky pro pastvu včelstev. Již roku 1901 byla založena v Rosicích včelařská organizace. V roce 1926 najal spolek pozemek pod Trojicí. Založené plemenné stanice pro chov matek se ujal František Posádka. Byl neúnavným propagátorem chovu matek a dá se říct, že díky jeho snaze se staly Rosice centrem chovu matek v celém kraji. František Posádka byl spřátelen s místním včelařem Aloisem Slovákem, který se jako důvěrník snažil v naši obci povznést úroveň včelařství. Velmi dbal na dodržování hygieny chovu. Jeho a prací ostatních včelařů se podařilo zvýšit produkci medu v Omicích o 100 %.


Omičtí včelaři 1979

Alois Slovák byl i mým učitelem a dokázal mě nadchnout pro včelaření. Když se již sám nemohl této činnosti dál věnovat, předal funkci důvěrníka svému synovi Aloisi Slovákovi ml. Ten jde ve šlépějích svého otce a dá se říct, že jablko nepadlo daleko od stromu. Díky jeho práci a nekompromisní léčbě včel se jejich choroby podstatně snížily.


Pamětní list na počest 100. výročí založení spolku včelařů

Rok

 Počet
členů

Počet
 včelstev

Rok

 Počet
členů

Počet
 včelstev

Rok

 Počet
členů

Počet
 včelstev

 1941

20

127

 1962

12

  62

 1983

17

105

 1942

20

123

 1963

15

  81

 1984

15

120

 1943

21

156

 1964

15

  76

 1985

14

112

 1944

22

222

 1965

14

  78

 1986

15

137

 1945

22

193

 1966

13

  82

 1987

15

136

 1946

20

173

 1967

14

  67

 1988

21

170

 1947

20

157

 1968

14

  82

 1989

20

157

 1948

17

132

 1969

14

  91

 1990

20

162

 1949

16

123 

 1970

13

  89

 1991

19

145

 1950

16

122

 1971

13

  87

 1992

18

139

 1951

16

114

 1972

11

  72

 1993

17

118

 1952

18

122

 1973

11

  69

 1994

15

  91

 1953

18

 131

 1974

13

  79

 1995

16

118

 1954

19

123

 1975

13

  89

 1996

15

109

 1955

16

100

 1976

13

  82

 1997

15

  94

 1956

15

106

 1977

14

  89

 1998

13

109

 1957

13

  93

 1978

16

107

 1999

14

111

 1958

14

  98

 1979

17

118

 2000

14

115

 1959

16

  93

 1980

17

103

 2001

14

132

 1960

18

  94

 1981

16

118

 

 

 

 1961

17

  81

 1982

16

116

Zpracoval Alois Slovák ml.

V roce 1972 bylo rozhodnuto vybudovat z původní stanice stánek hodný své slavné minulosti. Výstavby střediska (pobočka Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Prahy) začala 12. května 1973 a byla stavěna v rámci Akce Z. Omičtí včelaři odpracovali stovky hodin pod vedením pana A. Slováka. Kromě konferenční místnosti se zde nachází ústřední knihovna ŠSV a včelařské muzeum. Toto zařízení navštěvují včelaři z celé Evropy. Dlouholetým vedoucím střediska byl pan ing. Josef Janoušek. Byl nejen neúnavný propragátor včelařství, ale především kamarád. I on se významně zasadil o významné zlepšení chovu našich včelstev. V blízkosti naší obce se ještě nachází včelíny dr. Ptáčka (u Střelického zámečku). Patří mezi světové odborníky v chovu včel.

Tito včelaři se velkou měrou zasloužili o rozvoj moderního včelaření v Omicích. To co Omické včelaře trápí v poslední době nejvíce, je malý zájem mladé generace. Ve válečných letech 1945, kdy lidé měli podstatně jiné starosti bylo v roce 1945 v Omicích 22 včelařů a 197 včelstev, v roce 1993 už jen 13 včelařů a 129 včelstev.


 

 

 

 

 

Počet zobrazení: