Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Historie

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Historie >

Doba paleolitická

Obec Omice se nachází na území, které bylo již od nejstarších dob osídleno lidmi. Přímo na území obce nejsou velké archeologické nálezy. Bylo...

11. století

Od nejstarších dob byly Omice, jako všechny obce a jejich obyvatelé poddanými některého feudála a jemu plnily povinnost platební odevzdávali peněžité dávky a měli...

14. století

Do konce 12. stoletní se venkovský lid ocitl v postavení nájemců půdy, kterou obdělával. V průběhu 13. a 14. století se tato hospodářská závislost měnila na závislost...

Život ve středověké vesnici

Historici dělí vesnice podle zástavby na dva typy – vsi okrouhlicové a ulicové. Pod pojmem okrouhlicové jsou myšleny vesnice, které mají domy postavené do kruhu okolo návsi....

Vomice

Správa Omic v průběhu časů Historické písemné paměti o vsi počínají až od 14. století, kdy se Omice stávají tvrzí a sousední ves Bukovany patří ke statkům...

Řemesla a živnosti v Omicích

Hospodský – p. Kazda a Staněk Kovář – Matrin Patera a Zeman Josef Krejčí – bratři Doležalové,Novák Obecní slouha - p. František Vítek Obchodník – p. Filla,...

Původní pozemkový katastr

Trati se nazývají: (pole) Nivy, Písky, Doliny nebo Dolny, Dlouhý, Skařiny, Regle, Líchy, Vinohrady, Zabitý, Talíře, Nadávky, Padělky, Pece, Příčný, Záhumenice,...
Počet zobrazení: 8448