Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Etapy výstavby

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Zájmová sdružení > T.J. Sokol > Nové víceúčelové hřiště > Etapy výstavby >

Celá akce je rozdělena na 4 etapy, které na sebe budou postupně navazovat.

Souhrn:

Etapa č. 1 cena celkem 50.107,-
Etapa č. 2 cena celkem 45.920,-
Etapa č. 3 cena celkem 54.688,-
Etapa č. 4 cena celkem 62.358,-

Celkem 213.073 Kč


Etapa č. 1

Odstranění navezené hlíny a vyčištění podkladní vrstvy hrubého štěrku.

 1. Předpokládaný objem cca 16m3, 41 tun.
  Doprava (auto sklopka nosnost 4 tuny)
  Omice hřiště – Omice Lom a zpět
  Celkem 6 km, cena 17,-Kč/km, tj. 102,-Kč/cesta
  Počet odvozů 10 x cena 102= 1020,-
  Čekání na naložení (prostoje) 380,-Kč/hod 4hodx380 = 1520,-
  Nakladač 550,-Kč/hod 4hod x550 = 2200,-
  Uložení zeminy v lomu 135,-Kč/tuna 41tun x135= 5535,-
 2. Zarovnání povrchu (dle potřeby pouze odhad) navezením hrubého drceného kameniva v objemu 41tun.
  Frakce 8-16mm 226,-Kč/tuna 41tunx226= 8446,-
  Doprava – vytížení auta zpět z lomu
  Nakladač 550,-Kč/hod 4hod x 550= 2200,-
 3. Pokládka plavené škváry. Materiál v objemu 78m3 je již navezen na hřišti. Škvára zajišťuje v létě vlhkost podkladního povrchu.
  Nakladač 550,-Kč/hod 4hodx550= 2200,-
 4. Závěrečná pokládka povrchu.
  Jako konečná vrstva bude položen jemný šterk 0-4mm
  Předpokládaný objem 31m3 (83tun)
  Frakce jemný štěrk 228,-/tuna 83tun x228 = 18924,-
  Nakladač 550,-Kč/hod 4hodx 550 = 2200,-
  Doprava (auto sklopka nosnost 4 tuny) Omice hřiště – Omice Lom a zpět
  Celkem 6km, cena 17,-Kč/km = 102,-Kč/cesta
  Počet odvozů 21 x 102 = 2142,-
  Čekání na naložení (prostoje) 380,-Kč/hod 4hodx380= 1520,-
  Nakladač 550,-Kč/hod 4hod x550= 2200,-

Celkem 50.107,-


Etapa č.2

Oplocení pozemku
Nátěr stávajících sloupků svépomocí, plocha cca 43m2, barva výtěžnost cca 3m2/kg
14x200,-Kč/kg 2800,-
Štětce – ředidla 1000,-
Pletivo bude nataženo do výšky 4 m. Obvod malého hřiště 172bm.
Pletivo 200cmpozink s napínacím drátem 2x172m x105kč/bm= 36120,-
Natažení pletiva 6000,-

Celkem 45.920,-


Etapa č.3

Osazení hřiště sportovním vybavením dle nabídky
Sloupky na tenis pevné sada 1ks 4638,-
Sloupky pevné univerzální volejbal, tenis sada 1ks 7058,-
Sloupky výměnné volejbal sada 1x 8874,-
Ocelové pouzdra 2x 1714,- 3428,-
Sloupky pevné basket (dle zájmu) 2ks 7966,- 15932,-
Síť tenis 1ks 1512,-
Síť volejbal 1ks 1109,-
Hrablo 1ks 1500,-
Válec plněný vodou nebo pískem 1ks 6749,-
Lajnovačka 1ks 2299,-
Stahovák kurtu –síť 1ks 1589,-

Celkem 54.688,-


Etapa č. 4

Hřiště osazeno stojany na basketbal.
Sloupk pevné basket (dle zájmu) 2ks 7966,- 15932,-
Desky odrazové 2ks 4680,- 9360,-
Po zkušebním období předpokládáme zvýšení oplocení kolem nohejbalového hřiště do výšky 7 m.
Síť výška 3m polyamid s vodícím lankem 95,-/bm 50 bm x 95,-= 4750,-
Sloupky pro nadstavení oplocení
TR KR 28x1,5-3000 13ks tzn. 39mx44,-/m 1716,-
Přípojka el. proud 15000,-
Přípojka voda – protažení do středu hřiště 6000,-

Celkem 62.358,-


Ceny a předpokládaná pracnost jsou pouze orientační.
Věříme že při zapojení více rukou a sponzorů cenu za vybudování hřiště určitě snížíme.

Počet zobrazení: 3757