Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

TJ Sokol – Rozpis sokolovna

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Zájmová sdružení > T.J. Sokol > TJ Sokol – Rozpis sokolovna >

Rozpis cvičení v sokolovně 

  16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Po   Úklid Pilates Fotbal
Üt   Cvičení mladší žáci          
St Cvičení předškolní děti     Cvičení ženy  
Čt   Cvičení mladší žáci    
  Hasiči žáci   Nohejbal  
So 10:00 - 12:00 Cvičení mladší žáci            
Ne     Nohejbal      
Ne 10:30-11:30 Florbal                

Provozní řád sokolovny
Provozní řád je nutné dodržovat všemi uživateli!
Při užívání prostoru Sokolovny je nezbytné dbát zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.
V případě zjištění závad jsou uživatelé povinni tyto neprodleně nahlásit cvičiteli nebo vedoucímu sokola..

ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ SOKOLOVNY:

 1. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců.
 2. Vstupovat lze jen ve vhodné čisté sportovní obuvi. Výjimkou jsou společenské a kulturní akce. 
 3. Po celou dobu činnosti v prostorách Sokolovny se cvičenci chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí zařízení objektu.
 4. Je zakázáno bez předchozí domluvy vnášet předměty, které nepatří do inventáře Sokolovny, rovněž tak i jídlo, sklo, cenné předměty apod. 
 5. Každé i drobné zranění je povinen žák oznámit okamžitě vedoucímu cvičení, který se postará o neprodlené ošetření zraněného.
 6. Všechny cvičící složky se musí bezpodmínečně řídit stanoveným rozvrhem hodin.
 7. Přemisťování tělocvičného nářadí je možné provádět jen s vědomím cvičitele a je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození povrchů a vnitřního zařízení.
 8. Po ukončení cvičení musí být používané náčiní a vybavení (míče, sítě, žíněnky, lavičky atd.) uklizeno, cvičitel odchází poslední. 
 9. Při odchodu z tělocvičny je nutné zkontrolovat zavření oken a zhasnutí světel. 
 10. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Sokol Omice neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.). 
 11. Při příchodu do tělocvičny je každý cvičitel povinen zkontrolovat stav tělocvičny a případné poškození nebo závadu ihned ohlásit. 
 12. V Sokolovně je přísný zákaz kouření!!!
Počet zobrazení: 4089