Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Přerušení dodávky vody