Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Sbor dobrovolných hasičů

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Zájmová sdružení > Sbor dobrovolných hasičů >

Historické fotografie

Fotografie hasičského sboru, rok 1924–1936

Počátky hasičského sboru v obci

V této části se vrátíme k bývalému dokumentu z roku 1934, který vydal Sbor dobrovolných hasičů jako Památník sboru k desetiletému trvání. Slovo...

Jubilejní pozdrav

Bratrskému sboru dobrovolných hasičů v Omicích)1924–1934Deset let vám, bratři, prchlov lidumilné práci vaší, kterou jste dnes dokázali,že vám bližší nad...

Zpráva o založení a činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Omicích

K založení Sboru dobrovolných hasičů v Omicích dlouho nedocházelo. Příčin,proč se tak dálo, bylovíce a uvádíme znich:Vokolí Omic nebylo žádné vesnice, vníž by...

Ebert Hydro 1936

...
Počet zobrazení: 5640