Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Členství

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Zájmová sdružení > T.J. Sokol > Členství >

Výše příspěvků platná od 1.1.2010

  1. každý člen Sokola musí mít zaplacen roční členský příspěvek ČOS
  2. členové jednoty nebo osoby, které vstoupily do budovy sokolovny jsou povinni dodržovat Provozní řád sokolovny T.J. Sokol Omice
  3.  
Věková kategorie příspěvek ČOS na 1 rok
děti a mládež do 18 let
důchodci nad 65 let
200,-
Ostatní 300,-
zápis, členský průkaz 20,- / 10,-

Stanovy sokola
Zdravotní pojištění

 

Přihláška do Tělocvičné jednoty Sokol Omice

 

 

Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………….

 

Datum narození : …………………………………..Rodné číslo : …………………………..

 

Bydliště : ………………………………………………….……………………………………

 

Telefon  :……………………………….e-mail:………………….……….……………………

 

Přihlašuji se do oddílu : ……………………………………………………………………….

Zavazuji se řádně plnit povinnosti člena T. J.  Sokol a dodržovat stanovy ČOS.

Souhlasím podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejích organizačních jednotek, byla poskytnuta má osobní data v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště.

 

Datum : ………………………..Podpis:……………………………………………………….

 

Souhlasím, aby můj syn – má dcera cvičil/a, sportoval/a v T. J. Sokol Omice.

 

Podpis rodičů :…………………………………………………………………………………

 

 

Počet zobrazení: 3429